Miten oikeusasiamies tutkii kantelun?

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Kantelun voi tehdä itseään koskevasta asiasta, mutta kannella voi myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tällöin on syytä liittää mukaan valtakirja. Nimettömiä kanteluja ei tutkita.

Asiantuntija perehtyy

Asiantuntija perehtyy kanteluun heti huolellisesti. Jos kantelun perusteella on esimerkiksi aihetta epäillä, että viranomainen on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, oikeusasiamies käynnistää tutkinnan.

Selvityksiä ja lausuntoja

Kantelua tutkiessaan oikeusasiamies kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta. Hän voi hankkia lisäselvityksiä määräämällä kansliansa tarkastajat tekemään tutkimuksia. Tarvittaessa hän voi pyytää myös poliisilta tutkinta-apua.

Asiakirjat ovat julkisia

Kanteluasiakirjat ovat yleensä julkisia. Lain mukaan on kuitenkin pidettävä salassa esimerkiksi kantelijan terveydentilaa tai sosiaalietuuksia koskevat tiedot.