$layout.getHTMLTitle($locale)

Eduskunnan oikeusasiamies julkaisee vuosittain kertomuksen toiminnastaan.
Kertomuksen voit lukea sähköisessä muodossa täältä.

Oikeusasiamies voi myös laatia erilliskertomuksia ja julkaista esitteitä tärkeiksi katsomistaan asioista.

Esite kantelijan tueksi

Kantelijoille tarkoitetun esitteen voi ladata tai tulostaa alla olevista linkeistä. Esite sisältää myös kantelulomakkeen. Tästä linkistä löydät sähköisen kantelulomakkeen.

Painettu esite:
Voiko oikeusasiamies auttaa?

Selkokielinen esite:
Voiko oikeusasiamies auttaa? (pdf)

Esite vanhusten oikeuksista

Vanhusten oikeudet – voiko oikeusasiamies auttaa?

Kansallinen valvontaelin
(Optional Protocol to the Convention against Torture OPCAT)

Kidutuksen vastainen kansallinen valvontaelin OPCAT