Voiko oikeusasiamies auttaa?

Voit pyytää apua oikeusasiamieheltä,
- jos epäilet, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia
- jos viranomainen tai virkamies ei ole tehnyt työtään oikein
- jos viranomainen on kohdellut sinua väärin
- jos perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet.

Silloin voit tehdä asiasta kantelun oikeusasiamiehelle.
Voit kertoa, mitä on tapahtunut ja miksi se on sinusta väärin.

Oikeusasiamies valvoo laillisuutta

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo viranomaisten
ja virkamiesten työtä ja toimintaa.

Viranomaisten ja virkamiesten täytyy
- tehdä työnsä oikein
- noudattaa työssään lakia
- täyttää velvollisuutensa.

Viranomainen voi olla virasto tai laitos

Viranomaisia ovat esimerkiksi verotoimistot, kuntien virastot ja terveyskeskukset.

Virkamiehiä ovat esimerkiksi poliisit, opettajat peruskoulussa tai lääkärit terveyskeskuksessa.

Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että kansalaisten perusoikeudet ja
ihmisoikeudet toteutuvat.