Tutkimukset

Ihmisoikeuskeskus ja oikeusasiamiehen kanslia teettivät vuonna 2017 ja 2021 tutkimuksen seniorikansalaisten kotihoidosta. Tutkimuksessa tarkastellaan seniorikansalaisten ja heidän omaisten arvioita kotihoidosta ja kotihoidon tarpeesta.

70 vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelujen saanti ja palvelutarpeet  (2021)

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta