Avoimet tehtävät

Avoimet tehtävät

 

KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN KOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE
(Valtiolle.fi ID: 21-32-2017)

Organisaation esittely:
Ihmisoikeuskeskus edistää perus- ja ihmisoikeuksia. Keskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa. Ihmisoikeuskeskuksen tehtävät on määritelty laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä (3 a luku).


Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.11.2017. Päättyy 31.10.2019.
Määräaikaisuuden syy:
Ihmisoikeuskeskuksen jäsenyydet hallituksissa
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 29.9.2017 klo 16:00

Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Ihmisoikeuskeskus, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta


Tehtävän kuvaus: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivassa Ihmisoikeuskeskuksessa on avoinna kansainvälisten asioiden koordinaattorin määräaikainen virkasuhde.

Kansainvälisten asioiden koordinaattorin tehtävänä on avustaa Ihmisoikeuskeskusta ja sen johtajaa keskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluvassa kansainvälisessä ja eurooppalaisessa yhteistyössä. Ihmisoikeuskeskus edustaa Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota kansainvälisessä (GANHRI) ja eurooppalaisessa (ENNHRI) ihmisoikeusinstituutioiden yhteistyöverkostossa ja toimii niiden hallitusten jäsenenä kolmen vuoden toimikauden ajan (2016 - 2019). Ihmisoikeuskeskuksen johtaja on lisäksi Euroopan unionin perusoikeusviraston hallintoneuvoston puheenjohtaja (2017 - 2020). Kansainvälisten asioiden koordinaattori avustaa johtajaa valmistelemalla lausuntoja, kannanottoja ja muita asiakirjoja ja koordinoimalla tarvittavan tiedonkeruun, avustamalla kokouksiin valmistautumisessa ja niiden järjestämisessä, hoitamalla sisäistä ja ulkoista tiedottamista sekä suorittamalla muut hänelle osoitettavat keskuksen toimintaan ja hallintoon liittyvät tehtävät. Ihmisoikeuskeskuksen tehtävistä on säädetty eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 19 d §:ssä.

Kelpoisuusvaatimus: Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Hakijalta odotamme: Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja niiden verkostojen sekä kansainvälisten järjestöjen (YK, Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin perusoikeusvirasto) toiminnan hyvää tuntemusta ja kokemusta kansainvälisestä ja kotimaisesta perus- ja ihmisoikeusyhteistyöstä ja sen edistämisestä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perus- ja ihmisoikeusosaamista, suomen ja englannin kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Muu kielitaito, erityisesti ranskan kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkauksen peruste: Tehtävän palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 520,19 euroa kuukaudessa). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.


Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Turvallisuusselvitys:
Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo/henkiloturvallisuusselvitys.

Virkasuhteeseen voidaan asettaa enintään 6 kuukauden koeaika. Tehtävään toivotaan sekä nais- että mieshakijoita. Tehtävään sisältyy jonkin verran matkustamista.

Hakemuksen toimittaminen: Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 29.9.2017 klo 16.00 mennessä. Ihmisoikeuskeskuksen johtajalle osoitetut hakemukset, joita ei palauteta, voi toimittaa määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (
oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA).

Lisätietoja tehtävästä: Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, puh. 09 432 3780.