Avoimet tehtävät

Eduskunnassa on avoinna
EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHEN
toimi nelivuotiskaudeksi 1.4.2018–31.3.2022

Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään valittavan tulee olla etevä laintuntija. 

Oikeusasiamiehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa. Apulaisoikeusasiamiehestä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään, pyydetään ilmoittautumaan eduskunnan pääsihteerille viimeistään 5.3.2018 kello 16.15 osoitteella eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 4, 00102 Eduskunta.

EDUSKUNNAN PUHEMIESNEUVOSTO