Avoimet tehtävät

 

EDUSKUNNASSA on avoinna EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN toimi nelivuotiskaudeksi 1.1.2018–31.12.2021

Perustuslain 38 §:n 1 momentin mukaan tehtävään valittavan tulee olla etevä laintuntija. Oikeusasiamiehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa.

Henkilöitä, jotka ovat käytettävissä eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävään, pyydetään ilmoittautumaan eduskunnan pääsihteerille viimeistään 13.11.2017 kello 16.15 osoitteella eduskunnan kanslian kirjaamo, Eduskuntakatu 3, 00102 Eduskunta.

EDUSKUNNAN PUHEMIESNEUVOSTO