Avoimet tehtävät

NOTAARIN VIRKA
(Valtiolle.fi ID: 21-34-2018)

Organisaation esittely: Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen
HAKUAIKA PÄÄTTYY: 1.10.2018  klo 16:00

Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Tehtävän kuvaus: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana notaarin virka. Virka täytetään 1.11.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Notaarin tehtävänä on avustaa esittelijöitä kanteluasioiden valmistelussa, itsenäisesti valmistella ja esitellä kanteluasioita sekä osallistua laillisuusvalvontaan kuuluviin tarkastuksiin. Notaarille kuuluu myös asiakaspalvelu- ja neuvontatehtäviä, kanslian hallinnollisia tehtäviä sekä muita esimiehen määräämiä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus. Soveltuvana korkeakoulututkintona pidetään esimerkiksi oikeusnotaarin tai oikeustradenomin tutkintoa ja hallintotieteellistä tutkintoa.

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja ajantasaista julkisen sektorin ja hallintomenettelyn tuntemusta, erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, hyvää ruotsin kielen taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.

Eduksi katsomme aikaisemman työkokemuksen tuomioistuimessa, valvontaviranomaisessa, muutoksenhakulautakunnassa tai muissa julkisen sektorin oikeudellisissa tehtävissä. Englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan myös eduksi. Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus notaarin tehtävässä on vähintään 5 vuotta.

Palkkauksen peruste: Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 217,27 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo/henkiloturvallisuusselvitys.

Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika. Virkaan toivotaan sekä nais- että mieshakijoita.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Valittavalla tulee olla valmius matkustamiseen kotimaassa.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 1.10.2018 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Ma. kansliapäällikkö Riitta Länsisyrjä, puh. 09 432 3363