Oikeusasiamies valvoo, että sinua kohdellaan hyvin ja reilusti

keskustelu
Oikeusasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos:
 • viranomainen tai virkamies on kohdellut huonosti tai epäoikeudenmukaisesti
 • ei ole saanut lainmukaisia palveluja
 • kokee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet.

Kuka voi kannella?

Oikeusasiamiehelle voi kannella kuka hyvänsä.
 

Kenestä voi kannella?

Oikeusasiamiehelle voi kannella viranomaisista, virkamiehistä ja muista, jotka hoitavat julkista tehtävää.
 
(Julkisen tehtävän hoitamista on esim. se, että yksityinen yritys hoitaa jonkin kunnalle kuuluvan tehtävän tai palvelun.)
 

Kanteleminen ei maksa mitään.

Mistä voi kannella?

Kantelun voi tehdä lainvastaisesta menettelystä tai laiminlyönnistä.
 

Esimerkiksi, jos viranomainen:

 • viivyttelee asian hoitamisen kanssa
 • on huolimaton
 • ei anna tarpeellista neuvontaa
 • käyttäytyy epäasiallisesti
 • ei kerro selvästi, mikä on syynä päätökseen   
 • tekee jotain, johon hänellä ei ole valtuuksia
 • loukkaa perus- ja ihmisoikeuksia.

Kannella voi itseään koskevasta asiasta.

Toista koskevasta asiasta voi kannella, jos on saanut siihen luvan, mieluiten valtakirjan.
 
Aikuinen voi kannella lapsen puolesta.

Kantelun tutkiminen ei maksa mitään.

kysymyksiä

Mistä ei voi kannella?

Oikeusasiamiehelle ei voi kannella mistä tai kenestä tahansa.
Oikeusasiamiehen valvontaan eivät kuulu (esimerkiksi):
 • tavalliset ihmiset
 • järjestöt ja yhdistykset, kuten urheiluseurat
 • pankit ja muut yritykset
 • asunto-osakeyhtiöt
 • yksityiset ammatinharjoittajat, kuten yksityislääkärit.

Miten kantelu tehdään?


Kantelun oikeusasiamiehelle voi tehdä
 • kantelulomakkeella
 • sähköpostilla
 • kirjeellä.
Kerro lomakkeessa tai kirjeessä, mitä tapahtui ja kenen toimintaa arvostelet.
Muista antaa yhteystietosi, koska nimettömiä kanteluita ei yleensä tutkita.
 
Kanteluun voi liittää päätöksiä tai muita asiakirjoja, jotka selventävät asiaasi. 

Jos haluat pysyä nimettömänä

Jos et halua tehdä kantelua, mutta olet huomannut jonkin epäkohdan, voit ottaa yhteyttä oikeusasiamieheen.
 • emme kerro yhteydenotostasi
 • voimme tehdä sen perusteella tarkastuksen kouluun tai laitokseen

 

Responsive Image

Mitä sitten tapahtuu?

kirje

1)

Oikeusasiamies tutkii tapauksen, jos hän epäilee, että viranomainen on toiminut väärin tai vastoin lakia.

2)

Henkilö, jonka toiminnasta teit kantelun, saa tietää nimesi, kun häneltä pyydetään selvitystä asiasta.

3)

Kun asiasi on tutkittu, saat kirjallisen päätöksen. Se lähetetään sinulle ja sille, jonka toimintaa arvostelit.

 


Voit kysyä asiasi käsittelyn etenemisestä oikeusasiamiehen kanslian kirjaamosta
 

Kaikki asiat pyritään ratkaisemaan alle vuodessa.

 

Kantelulomake