Lapsen oikeudet ovat tärkeä osa oikeusasiamiehen työtä

Eduskunta on toivonut, että oikeusasiamies ottaa lapsen oikeudet huomioon arvioidessaan kaikkea viranomaistoimintaa, jonka vaikutukset kohdistuvat lapsiin.

Lastensuojelusta kannellaan

Oikeusasiamies tutkii noin 300 lapsiin liittyvää kantelua vuodessa. Ne koskevat usein lastensuojeluviranomaisia.

Lapsen oikeudet tu­levat usein esille myös terveydenhuoltoa, opetusta, poliisia ja tuomioistuimia koskevissa asioissa.

Tarkastuksia kouluihin ja laitoksiin

Oikeusasiamies tekee tarkastuksia esimerkiksi päivähoitoon, kouluihin, koulukoteihin ja lastensuojelun yksiköihin.

Tarkastuksillaan oikeusasiamies kiinnittää erityistä huomiota laitoksissa olevien lasten oloihin.

Oletko huolestunut lapsesta?

Jos olet huolestunut lapsesta tai nuoresta, voit tehdä oikeusasiamiehelle kantelun lasta koskevassa asiassa. Voit myös kannella lapsen puolesta.
 
Lasta koskevia salassa pidettäviä tietoja oikeusasiamies ei kuitenkaan voi luovuttaa muille kuin asianomaisille.
 

Lisätietoa verkosta tai kansliasta

Oikeusasiamiehen verkkosivuilta löytyy lisätietoa siitä, miten ja mistä voi kannella ja miten kantelu etenee.
Sivuilla on myös kantelulomake.
 
Myös alaikäinen lapsi tai nuori voi itse kannella oikeusasiamiehelle.
 
Lisätietoja verkosta
Lisätietoja kansliasta
Kantelulomake
Oletko huolestunut lapsesta?