Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Terveydenhuolto .

Potilaat joutuivat jonottamaan kaihileikkaukseen liian pitkään
Kuntien olisi tullut noudattaa valtioneuvoston asetusta sikainfluenssarokotuksista
Sairaalan yksiköllä Tampereella on nimi vain englanniksi
Suomessa ei ole järjestetty lasiais- ja verkkokalvokirurgista päivystystä
Sairaankuljettajat eivät käyneet tarkistamassa sekavan potilaan tilaa vaan jättivät sen arvioinnin naapurin vastuulle - potilas kuoli
Ajokorttitodistuksen antaminen kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuteen
Pääsyn hammashoitoon tulee määräytyä hoidon tarpeen perusteella
Keikkalääkäreiden oikeudellinen asema on epäselvä
Oikeusasiamieheltä useita huomautuksia Helsingin kaupungille
Savitaipaleen kunta peri potilailta ambulanssimaksun vastoin lakia
Päihtynyt kuoli putkaan kandidaatin virhearvion vuoksi
Vanhuksen hoidon tarpeen arviointi viipyi kohtuuttomasti
Merkinnät potilasasiakirjoissa ovat toisinaan liian puutteellisia
Säännös potilaan jättämisestä elvyttämättä tulkinnanvarainen
Turun terveyskeskus eristi häiriötä aiheuttaneen päihtyneen potilaan putkaan
Oikeusasiamieheltä moitteet Lahden hammashoidolle
Joensuun terveyskeskus ei antanut poliisille ohjeita päihtyneen seurantaa varten
Kestitys sairaanhoitopiirien syysseminaarissa Saariselällä ei ylittänyt tavanomaista tasoa
Vakavasti oirehtiva lapsi jäi ilman psykiatrista osastohoitoa
Asiakas voi joutua maksamaan tilaamansa sairaankuljetuksen, vaikka häntä ei vietäisikään hoitoon
Kiireelliseen sairaalahoitoon pitää päästä ilman lähetettä
Pääsy hammashoitoon kesti liian kauan
Ennätysmäärä kanteluita suunnitelmista sulkea osastoja Länsi-Uudenmaan sairaalasta Tammisaaressa
Jälleen lainvastaisen pitkä odotus HUS:n syömishäiriöyksikköön
Kamerapuhelimien käyttöä ei voi kokonaan kieltää terveydenhuollon yksiköissä
Vammaisuus ei ole peruste rajata potilasta elvytyksen tai tehohoidon ulkopuolelle
Potilas joutui odottamaan leikkaukseen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan yli kymmenen kuukautta