Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Muut .

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon
Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta
Varatuomari Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi
Ahvenanmaan maakunnan hallitus tulkitsi virheellisesti maakunnan hallintolakia
VTT loukkasi kahden tutkijansa sananvapautta
Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamiehen sijainen
Magistrater får inte regelmässigt avslå elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan
Viranomaiset tarjoavat edelleen lainvastaisesti maksullisia puhelinpalveluja
Oikeusasiamies on luovuttanut kertomuksensa vuodelta 2009 eduskunnalle
Hätäkeskuspäivystäjä käyttäytyi asiattomasti hätäpuhelun aikana
Tuotevalvontakeskus toimi vastoin julkisuuslainsäädäntöä
Patentti- ja rekisterihallitus laiminlöi velvollisuutensa valvoa Riihisäätiötä
Elävä kaksikielisyys - Kansalaisnäkökulma
Oikeus turvattuun lapsuuteen
Petri Jääskeläinen valittiin uudeksi eduskunnan oikeusasiamieheksi
Valtioneuvosto ei menetellyt lainvastaisesti käräjäoikeusverkoston uudistuksessa
Oikeusasiamies on luovuttanut eduskunnalle vuoden 2008 toimintakertomuksensa