Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Etälamauttimen käytön valvontaa tulisi tehostaa ja käyttö ohjeistaa
Oikeusasiamies: Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2015 eduskunnan puhemiehelle
Rikesakon tilisiirtokortissa lainvastainen muuntorangaistuksen uhka
Eduskunnan oikeusasiamies arvioi Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa
AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa
AOA Sakslin: Verohallinto unohti asiakkaan oikeudet
Oikeusasiamiesmitali professori Raimo Lahdelle
Varatuomari Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Pasi Pölönen jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Oikeusasiamiesveistos Lauri Lehtimajalle
Ministerivierailujen valmisteluun tulisi kuulua myös huomionosoitusten ennakointi
Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta
Apulaisoikeusasiamiehen päätös johti hyvitykseen
AOA Pajuoja: Helsingin yliopiston lääketieteellinen suosii pitkän ruotsin lukijoita
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksen ennakkoäänestyspaikoille
Eduskunnan asettamat tavoitteet jäivät saavuttamatta poliisin VITJA-hankkeessa
Aoa Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa
Asuntoasioita koskevien kanteluiden asianmukainen käsittely laiminlyötiin
Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin
Tampereen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Apulaisoikeusasiamies: Poliisin saama lahjoitus ei ole ongelmaton
Vaikeasti kehitysvammaisen potilaan kiireellinen hammashoito laiminlyötiin
Asiakkaan sinuttelu Kelan vakiokirjeissä ei ole vastoin lakia
Apulaisoikeusasiamieheltä kahdet moitteet ARAlle
Koulun on järjestettävä vaihtoehto uskonnolliselle päivänavaukselle