Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin
Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Apulaisoikeusasiamies selvittää Sakari-järjestelmän puutteita
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava
Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta
Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa
Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen
Julkisten hallintotehtävien hoitaminen Business Finlandissa
Oikeusasiamies ei voi puuttua lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintiin Kaakkois-Suomessa
Kaupunki loukkasi rehtorin sananvapautta
Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista
Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018
Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla
Lakiin perustumattoman yläikärajan asettaminen taiteen perusopetuksessa on syrjintää
Keskusrikospoliisille moitteet lausunnosta
”NO DRONE ZONE” –kyltti ei ole lainmukainen
Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen
Apulaisoikeusasiamies Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa
Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa
EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä
Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2017 eduskunnan puhemiehelle
Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet
Lapsen käännyttäminen maasta ilman oleskelulupa- ja käännytyspäätöstä
Lapsen edun arviointi ulkomaalaisasiassa
Vanhuksen hoitoon osallistuvan omaisen tietojensaantioikeuksissa puutteita
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Eduskunnan vierailijatietojen käsittelyssä oli puutteita
Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut
Kansaneläkelaitoksen muutokset toimeentulotukeen vaaransivat lääkehoidon jatkuvuuden ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden
Huomautus koulun uskonnollisen päivänavauksen järjestelyistä ja vaillinaisesta selvityksestä
Maija Sakslin jatkaa apulaisoikeusasiamiehenä
Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa
Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin
Vankien sijoittaminen kalustamattomiin selleihin
Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa
Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi
Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2017
Oikeusasiamiehen kilpailu lapsille ja nuorille
Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa
Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa
Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä
Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä
AOA Sakslin arvostelee ortodoksisen kirkon menettelyä toimituskieltoon asettamisessa
Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä
Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea?
Puutteellinen tietojärjestelmä on johtanut virheellisiin maksuhäiriömerkintöihin
Mikkelin vankilan toiminta on huomattavasti parantunut
Viranomaisten tiedonkulku katkesi vangitsemisasiassa