Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2012 .

Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia
Tiedote: Oikeusasiamies ei löytänyt moitittavaa viranomaisten toiminnasta vankilentojen yhteydessä
Väestörekisteriin merkitty äidinkieli ei yksin ratkaise oikeutta saamenkieliseen päivähoitoon
Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan
Virkamiesten virkavapaudet työskentelyyn kaivosyhtiöissä voivat vaarantaa luottamusta puolueettomuuteen
Liikennevirasto toimi vastoin luottamuksensuojan periaatetta
Oikeusasiamies: Lyhenne ELY-central ei ole asianmukainen
Oikeusasiamies on huolissaan rakennusalalla toimivien oikeusturvasta
Riihimäen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Poliisin lupapalveluihin on päästävä ilman ajanvarausta
Hammaslääkäripäivystys on yhä järjestämättä
Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin
Tutkinnanjohtajan tulee päättää tiedottamisesta
Gallen-Kallela-Sirénin puolueettomuus vaarantui Guggenheim-hankkeen valmistelussa
Oikeusasiamies on huolissaan ehdotetusta syyteneuvottelusta
Oikeusasiamies pyytää selvityksiä CIA:n vankilentoasiassa
Apulaisoikeusasiamies Sakslin pyytää Espoolta selvityksiä vanhusten hoidosta
Vantaan menettely lastensuojeluasiassa ei anna aihetta enempään
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon
Yksityistetyssä edunvalvonnassa vakavia ongelmia ja oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä
Oikeusasiamies: Vankien itsemurhien ehkäisy vaatii kiireisesti ohjeita
Apulaisoikeusasiamies tutkii viidentoista kunnan menettelyn
Käräjäoikeudet ovat löytäneet lainvastaisuutta kuudessa kotietsinnässä