Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2011 .

Oikeusasiamiehen mielestä vartijoiden asemaa mielisairaaloissa tulisi selkeyttää
Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla
Tiedote: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaille
Potilaalla on oikeus lääkkeeseen, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon
Poliisin tulisi parantaa ohjeitaan lapsikaappaustilanteiden estämiseksi
Kunnat ovat rajoittaneet hoitotarvikkeiden jakelua vastoin lakia
Kunnan palvelujen tulee turvata perusoikeudet
Terveyskeskus loukkasi potilaan henkilökohtaista vapautta
Veronpalautusta ei saa ulosmitata ilman ilmoitusta velalliselle
Kotisairaanhoidossa ollut vanhus unohtui päiviksi avuttomaan tilaan
Varatuomari Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskuksen johtajaksi
Helsinki järjesti asunnottomille lisää yösijoja
Vertouksen avustavista tehtävistä tulisi säätää lailla
Ihmisarvoinen kohtelu ja vähimmän haitan periaate koskevat myös viranomaisen tiedottamista
AOA Sakslinin syytemääräys johti sakkoihin ulosottomiehelle
Tiedote: Puolustusvoimilta kului kohtuuttoman kauan palkanmaksujärjestelmän korjaamiseen
Ylioppilaskokeen arvostelun julkisuutta tulisi parantaa
Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamiehen sijainen
Sairaala korvaa potilaalle ihmisarvoa loukanneet eristämisolosuhteet