Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2009 .

Apulaisoikeusasiamies: Ei moitittavaa autoveron elv-palautuksissa
Vankila avasi ja luki vangin kirjeen lehden mielipidepalstalle
Apulaisoikeusasiamies Sakslinin päätös johti veronpalautuksiin
Yliasutus haittaa tutkintavankeuden toteutumista Vantaan vankilassa
Tullin olisi tullut korjata virheelliset autoveroprosenttitaulukot ja verotuspäätökset
Opaskoiran käyttäjiä ei kuultu, kun koira otettiin tilapäisesti pois
Tuomioistuimen turvatarkastus ei saa vaarantaa yksityisyydensuojaa
Kirkko ei voi vaatia kirkon jäsenyyttä it-asiantuntijalta
Potilasasiakirjojen kielestä tulisi olla selkeä ohjeistus
Kokkola menetteli virheellisesti tukiessaan joidenkin eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjaa
Poliisi menetteli vastoin lakia kieltäessään jengiliivin käytön
Patientbemötande vid isolering kränkte människovärdet
Potilaan kohtelu eristyshuoneessa loukkasi ihmisarvoa
Viranomaiset tarjoavat edelleen lainvastaisesti maksullisia puhelinpalveluja
Hämeenlinna palauttaa lainvastaisesti perityt opintomaksut
Pysäköinninvalvojilla ei ole virkamerkkiä
Kunta peri lakiin perustumattomia omavastuuosuuksia
Hoitotakuu koskee myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä
Helsingin yliopiston erikoishammaslääkärikoulutus on vastoin asetusta
Vainajien säilytyksessä ja käsittelyssä puutteita
Paluumuuttajalla ei ole automaattisesti kotimaassa äänioikeutta EU-vaaleissa
Koulun päihteettömyysohjelma saattaa oppilaat eriarvoiseen asemaan
Potilaat joutuivat jonottamaan kaihileikkaukseen liian pitkään
Kuntien olisi tullut noudattaa valtioneuvoston asetusta sikainfluenssarokotuksista
Hätäkeskuspäivystäjä käyttäytyi asiattomasti hätäpuhelun aikana