Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2007 .

Vankeihin on kohdistettu lainvastaisia tarkastustoimenpiteitä
Oikeusasiamieheltä useita huomautuksia Helsingin kaupungille
Lapsen etu ei aina toteudu vankiloiden äiti-lapsiosastoilla
Kela ja eläkelaitokset laiminlyövät tietoisesti määräaikoja
Karhun ampuminen Hankoniemen rannalla keväällä 2007
Merkinnät potilasasiakirjoissa ovat toisinaan liian puutteellisia
Poliisi menetteli osin lainvastaisesti Smash ASEM -mielenosoituksen yhteydessä
Tuomiovaltaa ei tule siirtää poliisille
Poliisin toiminta Smash Asem -mielenosoituksessa
Säännös potilaan jättämisestä elvyttämättä tulkinnanvarainen
Elävä kaksikielisyys - Kansalaisnäkökulma
Oikeus turvattuun lapsuuteen
Vangitseminen kesti Mustasaaressa yli määräajan
Kannanotto naispappeuteen piispainkokouksen selonteossa edistää tasa-arvoa
AOA Lindstedt arvostelee rajavartiolaitoksen esitutkintaa
Lentoasemien turvatarkastukset
Helsingin ulkomaalaispoliisi rajoitti EU-kansalaisten oikeutta poistua haluamaansa EU-maahan
Jälleen lainvastaisen pitkä odotus HUS:n syömishäiriöyksikköön
Kamerapuhelimien käyttöä ei voi kokonaan kieltää terveydenhuollon yksiköissä
Kunnallista pysäköinninvalvontaa voi hoitaa vain kunnan viranhaltija
Vammaisuus ei ole peruste rajata potilasta elvytyksen tai tehohoidon ulkopuolelle
Asiamiespostien esteettömyydestä tulee huolehtia
Holhoustilit on laadittava päämiehen äidinkielellä
Seurakunta ei piilotellut turvapaikanhakijaa
Potilas joutui odottamaan leikkaukseen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan yli kymmenen kuukautta
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä moitteet Turun ja Riihimäen vankiloille