Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2005 .

Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari myönsi telekuunteluluvan lainvastaisesti
Kelan pääjohtajan osallistuminen Savonlinnan oopperajuhlille kuntoutuskeskuksen kustannuksella oli huonosti harkittua
Apulaisoikeusasiamies Lindstedt opetusministeriölle:
Oikeusasiamies ei näe, että yliopistojen uusi palkkausjärjestelmä uhkaisi tieteen vapautta ja yliopistojen itsehallintoa
Viranomaiset eivät loukanneet georgialaisryhmän perus- ja ihmisoikeuksia käännyttämisen yhteydessä
Selvitykset lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta viivästyneet Espoossa kohtuuttomasti
Patentti- ja rekisterihallitus laiminlöi velvollisuutensa valvoa Riihisäätiötä
Vankisairaalan hoitohenkilökunnan vähyys vaarantaa potilasturvallisuuden
Yksityisyyden suojasta huolehdittava terveyskeskuksen odotustilassakin
Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei loukannut Bodom-juttua arvostelleen syyttäjän sananvapautta
Vammaisten henkilöiden etuushakemuksia hylätty aikaisempaa enemmän
AOA Jääskeläiseltä huomautus Sipoon kunnalle
Vankien tulee voida käydä kirjeenvaihtoa sisäpostin välityksellä
Uusia ylioppilaita suosiva opiskelijavalinta rikkoo yliopistolakia
Oikeusasiamieheltä moitteet Lahden hammashoidolle
Laitoksessa olevien osoitetietojen välittymisessä puutteita
Kuntien verkkoviestinnässä tietosuojaongelmia
Sudenpyynnin lupaehtojen sääntelyä tarpeen selventää
Kestitys sairaanhoitopiirien syysseminaarissa Saariselällä ei ylittänyt tavanomaista tasoa
Kelan puhelinneuvonta edelleen maksullista
Onnettomuustilanteissa salassa pidettävät henkilötiedot eivät saisi tulla julkisiksi
Toimeentulotuet viipyneet lainvastaisesti Turussa
Tietovuotoihin suhtauduttava vakavasti