Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2004 .

Oikeusasiamieheltä huomautus Leppävaaran ja Espoonlahden sosiaali- ja terveyskeskuksille
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen:
Pääsyn hammashoitoon tulee määräytyä hoidon tarpeen perusteella
Rangaistusmääräysmenettely ongelmallinen oikeusturvan kannalta
Ajoneuvohallintokeskuksen puhelinneuvonnan maksullisuus ja veroneuvonnan ulkoistaminen on lainvastaista
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen moittii Helsingin maistraattia:
Oikeusasiamies puuttuu jo toistamiseen toimeentulotukihakemusten pitkiin käsittelyaikoihin Espoossa
Kalastuksenvalvojia koskeva lainsäädäntö perustuslain kannalta puutteellinen
Päihtynyt kuoli putkaan kandidaatin virhearvion vuoksi
Dieselveron palautusten maksaminen keskeytettiin vastoin lakia
Turun terveyskeskus eristi häiriötä aiheuttaneen päihtyneen potilaan putkaan
Joensuun terveyskeskus ei antanut poliisille ohjeita päihtyneen seurantaa varten
Virkanimityksestä täytyy lähettää hakijoille päätös ja ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi
Häiriöt tietojärjestelmässä eivät saa viivästyttää toimeentulotukea
Huomautus apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä Kaartin Jääkärirykmentin yliluutnantille
Virheitä telepakkokeinojen käytössä Ahvenanmaalla
Satamien turvatarkastusten valvonnassa ja sääntelyssä puutteita
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen: Pääesikunta tulkitsee kielilakia virheellisesti
Marimekon paidan käyttöä vankilassa ei voi kieltää
Ajoneuvoverotuksessa oikeusturvaongelmia
Sivullisten liikkumisvapaus turvattava rallikilpailun aikana
Sotilaslääkäreiden ratkaisuihin eivät muut saa vaikuttaa
AOA Lindstedt: Kielellinen tasa-arvo ei toteudu Vaasan hovioikeudessa
Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus Turun hovioikeudelle lainvastaisesta menettelystä
Kopioiden saaminen julkisista asiakirjoista viipyi kohtuuttomasti
AOA Jääskeläiseltä huomautus yleiselle edunvalvojalle
Poliisien kielitaitovaatimukset
Vakavasti oirehtiva lapsi jäi ilman psykiatrista osastohoitoa
Etuushakemusten käsittelyajat KELA Helsingin vakuutuspiirissä pidentyivät vuoteen 2004 mennessä kohtuuttomasti
Ulkomaalaisvirasto ryhtyi uudelleen selvittämään hallinto-oikeudessa jo ratkaistua turvapaikkapäätöstä
Ulkomaalaisvirasto päätti käännyttää lapsen, jolla oli oikeus Suomen kansalaisuuteen
YLE ei rikkonut lakia euro-vaalien vaalivalvojaisten lähettämisessä
Perhe-eläkehakemuksen käsittely kesti yli neljä vuotta