Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Terveydenhuolto .

Oikeusasiamieheltä huomautus Poliisihallitukselle 
FinnHems Oy:n lääkärihelikopteritoiminnasta tulisi säätää laissa
AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta
Oikeusasiamies ei voi puuttua lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintiin Kaakkois-Suomessa
Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla
Kokemuksia vanhusten kotihoidosta
Oikeusasiamieheltä huomautus laiminlyönneistä potilaan sitomisessa
Sairaala loukkasi turvahuoneeseen teljetyn potilaan ihmisarvoa ja vapautta
Vaikeasti kehitysvammaisen potilaan kiireellinen hammashoito laiminlyötiin
Oikeusasiamies esittää valtakunnallista ohjeistusta hoidon kiireellisyyden ensiarvioon
Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan vaihtelevin perustein
Potilas operoitiin vastoin hänen tahtoaan
Oikeusasiamiehen mielestä vartijoiden asemaa mielisairaaloissa tulisi selkeyttää
Hammaslääkäripäivystys on yhä järjestämättä
Tiedote: Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia potilaille
Potilaalla on oikeus lääkkeeseen, joka on hyväksytty hänen sairautensa hoitoon
Kunnat ovat rajoittaneet hoitotarvikkeiden jakelua vastoin lakia
Terveyskeskus loukkasi potilaan henkilökohtaista vapautta
Kotisairaanhoidossa ollut vanhus unohtui päiviksi avuttomaan tilaan
VIranomaisen on tiedotettava hoitopaikan muutoksista
Jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon
Sairaala korvaa potilaalle ihmisarvoa loukanneet eristämisolosuhteet
Opaskoiran käyttäjiä ei kuultu, kun koira otettiin tilapäisesti pois
Pääkaupunkiseudulta puuttuu lain edellyttämä ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystys
Patientbemötande vid isolering kränkte människovärdet
Potilaan kohtelu eristyshuoneessa loukkasi ihmisarvoa
Hoitotakuu koskee myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä
Vainajien säilytyksessä ja käsittelyssä puutteita