Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Opetus ja sivistys .

Oppilaalla on oikeus saada erityisopetusta riippumatta järjestämispaikasta tai opetusryhmästä
Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava yhdenvertaisesti
Yliopistot eivät menetelleet lainvastaisesti muuttaessaan opiskelijavalintaperusteita keväällä 2020
Kuntien päätöksenteossa oppilaan oikeusturvaa vaarantavia puutteita
Uskonnonvapaus kouluissa
Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus on turvattava ylioppilaskokeen järjestelyissä
Poikkeusolot ja koulutus
Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen
Kaupunki loukkasi rehtorin sananvapautta
Lakiin perustumattoman yläikärajan asettaminen taiteen perusopetuksessa on syrjintää
Huomautus koulun uskonnollisen päivänavauksen järjestelyistä ja vaillinaisesta selvityksestä
Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista
Voiko päiväkodissa järjestää maksullista musiikkileikkikoulua?
Toteutuuko hakijoiden oikeusturva ammattikorkeakoulujen sähköisessä esivalintakokeessa?
Apulaisoikeusasiamies selvittää maksullisen harrastustoiminnan järjestämistä päiväkodeissa
Oikeusasiamies: Koulutapaturmien hoitokulut kuuluvat suoraan kunnan maksettaviksi
AOA Pajuoja: Helsingin yliopiston lääketieteellinen suosii pitkän ruotsin lukijoita
Tampereen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille
Riihimäen kaupunki loukkasi opettajan sananvapautta
Ylioppilaskokeen arvostelun julkisuutta tulisi parantaa
Opetustoimi voi korvata oppilaan kadonneet kengät kohtuussyistä
Hämeenlinna palauttaa lainvastaisesti perityt opintomaksut
Kunta peri lakiin perustumattomia omavastuuosuuksia
Helsingin yliopiston erikoishammaslääkärikoulutus on vastoin asetusta
Turun ammatti-instituutti kieltää lävistyskorujen käytön
Koulun päihteettömyysohjelma saattaa oppilaat eriarvoiseen asemaan
Homekouluja ei ole saneerattu riittävän määrätietoisesti
Koululla vastuu oppilaiden turvallisuudesta
Apulaisoikeusasiamies Lindstedt opetusministeriölle:
Oikeusasiamies ei näe, että yliopistojen uusi palkkausjärjestelmä uhkaisi tieteen vapautta ja yliopistojen itsehallintoa
Uusia ylioppilaita suosiva opiskelijavalinta rikkoo yliopistolakia
Opetushallituksessa ollut paljon epäkohtia 2003 - 2007