Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Sosiaalivakuutus .

Sairauspäiväraha-asioiden ruuhkautuminen Kelassa
Vakuutustutkinnasta tulisi säätää lailla
Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa
Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä
Asiointi koiran kanssa viranomaisessa
Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa
Asiakkaan sinuttelu Kelan vakiokirjeissä ei ole vastoin lakia
Vaikeavammaisen lapsen oikea-aikainen kuntoutus vaarantui viiveen takia
KELAn tulee seurata hakemusten käsittelyaikoja
KELAN tulee seurata hakemusten käsittelyaikoja
Kelan pääjohtajan osallistuminen Savonlinnan oopperajuhlille kuntoutuskeskuksen kustannuksella oli huonosti harkittua
Oikeusasiamies puuttuu jo toistamiseen toimeentulotukihakemusten pitkiin käsittelyaikoihin Espoossa
Toteutuuko kansalaisten oikeusturva Kelan päätöksissä ja vakuutusoikeudessa?
Kela ja eläkelaitokset laiminlyövät tietoisesti määräaikoja
Vammaisten henkilöiden etuushakemuksia hylätty aikaisempaa enemmän
Häiriöt tietojärjestelmässä eivät saa viivästyttää toimeentulotukea
Kelan puhelinneuvonta edelleen maksullista
Etuushakemusten käsittelyajat KELA Helsingin vakuutuspiirissä pidentyivät vuoteen 2004 mennessä kohtuuttomasti
Toimeentulotuet viipyneet lainvastaisesti Turussa
Perhe-eläkehakemuksen käsittely kesti yli neljä vuotta