Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Yleiset kunnallisasiat .

Yllätystarkastuksilla havaittiin puutteita ennakko- ja laitosäänestysten järjestelyissä
Pyörätuolilla pääsee entistä useammin äänestämään esteettömästi
Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Pysäköinninvalvojan päätös ei perustunut asianmukaiseen harkintaan
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä
Vantaan kaupunki loukkasi graffitin tekijöiden sananvapautta
Vaalisalaisuuden turvaamisessa puutteita
Apulaisoikeusasiamiehen päätös johti hyvitykseen
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksen ennakkoäänestyspaikoille
Apulaisoikeusasiamieheltä kahdet moitteet ARAlle
Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin
Gallen-Kallela-Sirénin puolueettomuus vaarantui Guggenheim-hankkeen valmistelussa
Kunnan palvelujen tulee turvata perusoikeudet
Taloudelliset syyt eivät vähennä kunnan vastuuta
Valtuuston päätös henkilökunnan tupakoinnista pantiin täytäntöön lainvastaisesti
Tampereen kaupungin asettama rekrytointikielto oli yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon vastainen
Kokkola menetteli virheellisesti tukiessaan joidenkin eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjaa
Pysäköinninvalvojilla ei ole virkamerkkiä
Paluumuuttajalla ei ole automaattisesti kotimaassa äänioikeutta EU-vaaleissa
Oikeutta pysäköinninvalvontaan ei voi antaa yksityishenkilölle
Kunnan tupakointikieltojen tulee perustua lakiin
Liikuntarajoitteisille on turvattava vaalisalaisuus ja esteetön pääsy vaalipaikalle
Arpajaiset eduskuntavaalien yhteydessä
Helsinki tulkitsi väärin lakia etuostoasiassa
Puolueita tulee kohdella tasapuolisesti vaalimainospaikkojen jaossa
AOA Jääskeläiseltä huomautus Sipoon kunnalle
Kuntien verkkoviestinnässä tietosuojaongelmia
Virkanimityksestä täytyy lähettää hakijoille päätös ja ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseksi
Sivullisten liikkumisvapaus turvattava rallikilpailun aikana