Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Muut .

Jari Råman apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2022 eduskunnan varapuhemiehelle  
Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako muuttuu 
Ihmisoikeuskeskus ja kansallinen ihmisoikeusinstituutio täyttävät 10 vuotta – työ ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolesta nyt yhä tärkeämpää
Oikeusasiamiehelle jälleen ennätysmäärä kanteluja
Petri Jääskeläinen jatkaa eduskunnan oikeusasiamiehenä
Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille
Mikko Sarja jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Digi- ja väestötietovirasto menetteli virheellisesti sen määrätessä Suomi.fi Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2020 eduskunnan puhemiehelle
Haettavana apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi
AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020
Matti Marttunen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi
Poliisihallitus tulkitsi kokoontumisrajoituksia liian laajasti
Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittely tulisi säätää kiireelliseksi
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Rajoituksia oikeusasiamiehen kanslian asiakaspalvelussa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Eduskunnan oikeusasiamies 100 vuotta
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty uudelleen A-status
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana
Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut
Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi
Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista
Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2017 eduskunnan puhemiehelle
Väestörekisterikeskus laiminlöi saamelaisten oikeudet
Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä
Maija Sakslin jatkaa apulaisoikeusasiamiehenä
Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi
Oikeusasiamies: Pääministeri ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa
Oikeusasiamiehelle jälleen lähes 5000 kantelua
Oikeusasiamieheltä huomautus: Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan puhelinneuvonta yhä lainvastaisesti maksullista
Valtiovarainministeriölle moitteet toimittajan kohtelusta
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2015 eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan oikeusasiamies arvioi Kyproksen oikeusasiamiehen toimintaa
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Oikeusasiamiesmitali professori Raimo Lahdelle
Varatuomari Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Pasi Pölönen jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Oikeusasiamiesveistos Lauri Lehtimajalle
Ministerivierailujen valmisteluun tulisi kuulua myös huomionosoitusten ennakointi
Kantelumäärän kasvu taittui - tarkastuksia lisättiin
Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet muuttivat työnjakoaan
Oikeusasiamies: Lyhenne ELY-central ei ole asianmukainen
Ministerin puhe Kansanlähetyspäivillä ei johda toimenpiteisiin