Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2020 .

Alaikäiset vankilassa ja heidän mahdollisuutensa koulunkäyntiin ja opiskeluun
Ajan saaminen lastenvalvojalle kesti liian kauan - Apulaisoikeusasiamies antoi huomautuksen ja teki hyvitysesityksen
AOA Sakslin: epäkohtia kipupotilaiden hoidossa
Henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten pitkät käsittelyajat Verohallinnossa
Digi- ja väestötietovirasto menetteli virheellisesti sen määrätessä Suomi.fi Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä
Yliopistot eivät menetelleet lainvastaisesti muuttaessaan opiskelijavalintaperusteita keväällä 2020
Poliisin toiminta Black Lives Matter -mielenosoituksessa
AOA Sakslin tarkasti vanhusten palveluja koronapandemian aikana
Poliisihallitus tulkitsi kokoontumisrajoituksia liian laajasti
Rajavartiolaitoksen menettely rajaliikenteen rajoittamista koskevassa asiassa
Julkisuuslakia tulisi uudistaa
Oikeusasiamies ei tutki poliisin menettelyä Elokapina-mielenosoituksessa
Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittely tulisi säätää kiireelliseksi
Poliisin toiminnasta Black Lives Matter –mielenosoituksessa lukuisia kanteluja
Väylävirasto on luopunut oikeusasiamiehen moittimasta Väylä-oheisnimestään
Poikkeusolot ja koulutus
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa oikeudellisia ongelmia
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Rajoituksia oikeusasiamiehen kanslian asiakaspalvelussa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi