Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2019 .

Apulaisoikeusasiamies esittää postilain täsmentämistä
Vakuutustutkinnasta tulisi säätää lailla
AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin
AOA Sakslinilta lastensuojelua koskevia ratkaisuja
Kuntien päätöksenteossa oppilaan oikeusturvaa vaarantavia puutteita
Valtioneuvoston hankkeiden nimissä tulee käyttää kansalliskieliä
Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus on turvattava ylioppilaskokeen järjestelyissä
Rikosylikonstaapelille huomautus useista lainvastaisuuksista
Poliisin ennalta estävän toiminnan valtuuksia tulisi arvioida
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2019 eduskunnan puhemiehelle
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana
No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet
AOA moittii verohallintoa: pitkät jonotusajat toimistossa – puhelut jäivät vastaamatta
Sellitupakoinnin kieltäminen Helsingin vankilassa
Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin
Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä
Apulaisoikeusasiamies selvittää Sakari-järjestelmän puutteita
Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita
Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita