Rektor och lärare ingrep inte i mobbning

Vad hände?

En yngling hade kallats öknamn, knuffats, skuffats och slagits under hela högstadiet. 

Mobbningen fortsatte i gymnasiet.Skolans lärare hade inte ingripit även om ärendet hade utretts av polisen.

Ynglingen blev tvungen att söka psykisk hjälp och byta gymnasium.

Vad beslöt justitieombudsmannen?

Justitieombudsmannen prickade skolan. Rektorn och lärarna borde ha ingripit i mobbningen direkt.'

Vem bär ansvaret vid mobbning?

Rektorn och lärarna är skyldiga att se allvarligt på mobbning och ingripa effektivt.
Skolan borde ordna övervakning t.ex. på rasterna så att man upptäcker mobbning.

Om den som mobbas misshandlas, är det ett brott som polisen ska utreda.

Man ska berätta för lärare och föräldrar om mobbning.

Alla har rätt till en trygg skola.