Vem kan klagomålet gälla?

Ett klagomål till JO kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag.

Exempel på myndigheter

 

 • domstolar
 • statliga ämbetsverk och inrättningar
 • kommunala organ, bl.a. kommunstyrelser och nämnder


  Exempel på tjänstemän

   
 • domare
 • polismän
 • utmätningsmän
 • kommundirektörer
 • ledamöter i kommunfullmäktige
 • byggnadsinspektörer
 • socialarbetare
 • grundskollärare
 • hälsocentralläkare


  Exempel på andra som sköter offentliga uppdrag

   
 • anställda hos stat, kommuner eller kyrka
 • arbetslöshetskassor och försäkringsanstalter som tar hand om lagstadgade ersättningar, understöd och pensioner


  Däremot övervakar JO inte

   
 • riksdagen eller riksdagsledamöterna
 • justitiekanslern i statsrådet
 • utländska myndigheter
 • internationella organisationer
 • ideella föreningar
 • banker, andra affärsföretag eller t.ex. bostadsaktiebolag
 • enskilda yrkesutövare, t.ex. advokater och privatpraktiserande läkare
 • privatpersoner