Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Ärendet inleddes år 2015 .

Behandlingen av brott mot barn borde föreskrivas brådskande i lagen
Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter
Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen
Trafikledsverket har avstått från sitt binamn Väylä, som justitieombudsmannen har kritiserat
Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen överlämnade sin verksamhetsberättelse för 2019 till riksdagens talman Anu Vehviläinen onsdagen den 17 juni.
Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna
Justitieombudsmannen har fått många klagomål med anknytning till undantagstillståndet
Justitieombudsmannen tillsatte den nya människorättsdelegationen
Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte
Rekordmånga klagomål till justitieombudsmannen år 2019
Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har tilldelats A-status igen
Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret
JO kritiserar namnen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde
No-Harm Center har fått namn på nationalspråken
Säkerhetsmyndigheternas nya tjänstemärken strider mot krav på nationalspråkens likvärdiga behandling
Förundersökningar som gäller barn ska utföras utan dröjsmål
Kommunen kränkte lärarens yttrandefrihet
Satsningar på förebyggande av dödsfall i polishäkte behövs
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2018 åt riksdagens talman
Stora brister i tillgängligheten – omöjligt att ta sig till röstningsstället i rullstol
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tillgänglighet och tryggandet av valhemligheten
Ombudsmannen kan inte ingripa i placeringen av basen för läkarhelikoptern i Sydöstra Finland
Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande
”NO DRONE ZONE”-skylten strider mot lagen
Bursängar måste slopas inom omsorgen om utvecklingsstörda
Justitieombudsmannen erhöll felaktiga uppgifter – fängelsedirektör och biträdande direktör skyldiga till brott
Justitieombudsmannen gjorde oanmälda inspektioner av förhandsröstningsställen - brister i tryggandet av valhemligheten
Mikko Sarja utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Bristfälligt informationssystem har lett till felaktiga anteckningar om betalningsstörningar
Vanda stad kränkte graffitimålarnas yttrandefrihet
Brister i tryggandet av valhemligheten
Justitieombudsmannen: Statsministern var inte jävig i Terrafameärendet
Finlands Bank och Finansinspektionens telefonrådgivning är ännu avgiftsbelagda i strid med lagen
Justitieombudsmannen mottog igen nästan 5000 klagomål
Anmärkning av justitieombudsmannen för fastspänning av en patient
Vilka språkkrav ställs för poliser?
Åtalsförordnande utfärdat av justitieombudsmannen
Utsökningsverket klandras för dröjsmål
Klander till finansministeriet för bemötande av journalist
Riksförlikningsmannen informerade via Twitter om förhandlingar i arbetstvist
Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas
JO: Vårdkostnaderna vid olycksfall i skolan ska ersättas direkt av kommunen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2015 till riksdagens talman