Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Hälso- och sjukvård .

Patienter fick vänta alltför länge på starroperation
Kommunerna borde ha iakttagit statsrådets förordning i samband med svininfluensavaccineringarna
En sjukhusenhet vid Tammerfors universitetssjukhus har bara ett engelskspråkigt namn
Finland saknar jour för glaskropps- och näthinnekirurgi
En hälsocentral isolerade en berusad patient som uppträtt störande
Oklara bestämmelser om återupplivning av patienter
Berusad avled i häkte efter en medicine kandidats felbedömning
Joensuu hälsocentral gav inte polisen anvisningar om att hålla en berusad person under observation
Ofta brisfälliga anteckningar i patientjournaler
Ambulansförarna kontrollerade inte hur en förvirrad patient mådde - patienten avled
Behovet skall avgöra i vilken ordning tandvård ges
Hyrläkares rättsliga ställning oklar
Akut sjukvård bör ges utan remiss
JO uttalar sig om bedömningen av berusades vårdbehov
Personliga integriteten skyddad också i hälsocentralens väntrum
Alltför lång väntetid för bedömning av en äldre persons vårdbehov
Olaglig lång kötid till operation
Lagstridigt lång väntetid till ätstörningspoliklinik
JO Paunio kritiserar tandvården i Lahtis
Förplägnaden under sjukvårdsdistriktens höstseminarium i Saariselkä överskred inte sedvanlig nivå
Savitaipale kommun har tagit ut ambulansavgifter av patienter i strid med lag
Beställaren kan bli tvungen att betala sjuktransport också om han eller hon inte förs till vård
Rätten att få tandvård bör bestämmas enligt patientens behov av vård; Annan prioritering är lagstridig
Ett barn med alvarliga symptom togs inte in på psykiatrisk avdelning
Alltför långa väntetid till tandvård
Rekordantal klagomål med anledning av planerna att stänga avdelningar vid Västra-Nylands sjukhus
Åter olagligt lång väntetid till HNS klinik för ätstörningar
Handikapp är inte en grund att förvägra patienter återupplivning eller intensivvård
Användning av kameratelefoner kan inte totalförbjudas vid hälso- och sjukvårdsenheter
En patient tvingades vänta över tio månader på operation vid Tammerfors universitetssjukhus