Justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen samt föredragandena vid kansliet håller tal, föredrag och inlägg på kurser och seminarier som ordnas av frivilligorganisationer och myndigheter.

Justitieombudsmannen Paunio

Den enskildes värn - JO-institutionen 200 år
Justitieombudsmannen i framtiden - här och i andra länder
Riitta-Leena Paunios anförande i Hanaforum seminariet JO - 200 år
23.11.2009 på Hanaholmen, (pdf, 12 kt)

Riitta-Leena Paunios festtal vid Svenska Dagens huvudfest arrangerad av Svenska Finlands Folktinget i Jakobstad, 6.11.2009, (pdf, 34 kt)

Anförande vid Presidentforum X Laga ordning, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland
12.5.2009, (pdf, 219 kt)

Medborgarens synvinkel (pdf)
Levande tvåspråkighet -jubileumsseminarium 2007

Barns problem ur ett juridiskt perspektiv
(pdf)
Hana-Forum 2004
 
 
Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen

Advokatväsendet på 2010-talet (pdf)
Advokatdagarna 2007

Biträdande justitieombudsman Lindstedt

Polisens ingripande i Smash Asem -demonstrationen (pdf)
Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi,
50:e forskarseminarium, Forssa 6.5.2008