Tal och föredrag

Justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen samt föredragandena vid kansliet håller tal, föredrag och inlägg på kurser och seminarier som ordnas av frivilligorganisationer och myndigheter.

Justitieombudsmannen Paunio

Den enskildes värn - JO-institutionen 200 år
Justitieombudsmannen i framtiden - här och i andra länder
Riitta-Leena Paunios anförande i Hanaforum seminariet JO - 200 år
23.11.2009 på Hanaholmen, (pdf, 12 kt)

Riitta-Leena Paunios festtal vid Svenska Dagens huvudfest arrangerad av Svenska Finlands Folktinget i Jakobstad, 6.11.2009, (pdf, 34 kt)

Anförande vid Presidentforum X Laga ordning, de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna i Finland
12.5.2009, (pdf, 219 kt)

Medborgarens synvinkel (pdf)
Levande tvåspråkighet -jubileumsseminarium 2007

Barns problem ur ett juridiskt perspektiv
(pdf)
Hana-Forum 2004
 
 
Biträdande justitieombudsman Jääskeläinen

Advokatväsendet på 2010-talet (pdf)
Advokatdagarna 2007

Biträdande justitieombudsman Lindstedt

Polisens ingripande i Smash Asem -demonstrationen (pdf)
Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi,
50:e forskarseminarium, Forssa 6.5.2008