Statistik över klagomål/coronavirus och undantagstillstånd

Inkomna klagomål : 2049

Avgjorda klagomål: 1844

Egna initiativ : 38

Utlåtanden : 15

 

Populära förvaltningsområden:

  • Utbildning : 285
  • Socialvård : 176
  • Hälso- och sjukvård : 678
  • ANM:s förvaltningsområde : 96
  • De högsta statsorganen : 272
  • Brottspåföljdsområdet : 174

 

uppdaterad 12.1 2022