Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman
Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda
Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder
Mikko Sarja fortsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2020 åt riksdagens talman
Universiteten handlade inte lagstridigt när de ändrade grunderna för antagning av studerande våren 2020
Med rullstol kan man allt oftare rösta obehindrat
Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen
Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen
Försäkringsutredningar borde regleras genom lag
Sökes en ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
BJO Pölönen: Senatfastigheters ställning som statens hyresvärd med monopolställning grundar sig inte på lag
BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin
Ett rekordantal klagomål till justitieombudsmannen 2020
Matti Marttunen ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Polisstyrelsen tolkade begränsningar av sammankomster för brett
BJO Sakslins avgöranden om barnskydd
Gränsbevakningsväsendets förfarande gällande begränsning av gränstrafiken
Offentlighetslagen bör revideras