Utlåtanden

 

2018


Utlåtande om arbetsgruppens förslag till regerings proposition om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet m.m.
7.2.2018, dnr 7249/2017 (på finska)

 

2017
 

Utlåtande om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och körkortslagen m.m.
1.12.2017, dnr 5994/2017 (på finska)
 

Utlåtande om genomförande av EU:s allmänna dataskyddsförordning
28.9.2017, dnr 4185/2017 (på finska)
 

JO's utlåtande om arbetsgruppsbetänkande hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden. Granskning av grundlagsregleringen

4.9.2017, dnr 5048/2016 (på finska)
 
4.9.2017, dnr 4283/2017 (på finska)
 
26.6.2017
Justitieombudsman Jääskeläinens utlåtanden om förslag till lag om underrättelseinhämtning och om förslag till lag om underrättelseverksamhet
 
 
16.6.2017, dnr 2656/2017 (på finska)
 
29.3.2017
 
JO kritiserar propositionen om utvidgandet av tillämpningsområdet för bötesförfarandet
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen kritiserar propositionen om utvidgandet av tillämpningsområdet för bötesförfarandet. Enligt propositionen av justitieministeriets arbetsgrupp överförs straffrättslig domsrätt i ännu större utsträckning till polisen och åklagarna.
Justitieombudsmannens utlåtande 1372/2017 (på finska) har publicerats på nätsidan, tilläggsuppgifter ger referendarierådet Pasi Pölönen, tfn 09 432 3345.
 
 
 
25.9.2015 
eoal 3813/2015 Yttrande om ett utkast till regeringens proposition till riksdagenom ändring av lagen om småbarnspedagogik och statsrådets förordning om barndagvård 
Dnr 3813/2015, undervisnings- och kulturministeriet 
Dnr 4026/2015, social- och hälsoministeriet