Människorättsdelegationen

 

Människorättsdelegationen:

  • behandlar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, den:
  • godkänner årligen Människorättscentrets verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, samt
  • verkar som nationellt samarbetsorgan för aktörerna inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.


Människorättscentret har en människorättsdelegation, som består av representanter för det civila samhället, forskningen kring de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och av andra aktörer som deltar i främjandet och tryggandet av dessa rättigheter.

De högsta laglighetsövervakarna, de särskilda ombudsmännen och en representant för Sametinget är permanenta medlemmar i delegationen.

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har tillsatt 17.3.2016 den nya människorättsdelegationen för mandatperioden 1.4.2016 - 31.3.2020. Delegationen har 38 medlemmar. Tillsättningsbeslut (pdf)Delegationens medlemmar 1.4.2016 - 31.3.2020

1.Aarnio Reijo, dataombudsman
2. Hakonen Kimmo, kanslichef, justitiekanslersämbetet
3. Kurttila Tuomas, barnombudsman
4. Maarianvaara Jukka, jämställdhetsombudsman
5. Pimiä Kirsi, diskrimineringsombudsman
6. Sakslin Maija, biträdande justitieombudsman
7. Sanila-Aikio Tiina, ordförande, Sametinget
8. Nieminen Elina, jurist, Invalidförbundet rf
9. Arajärvi Pentti, OTT, professor (2016 em.), Helsingfors universitet, docent, Östra Finlands universitet
10. Bruun Niklas, JD, professor, Hanken Svenska handelshögskolan
11. Castrén Elina, JK, VH, verksamhetsledare, Flyktingrådgivningen rf
12. Grundström Elina, ordförande, Opinionsnämnden för massmedier
13. Heinämäki Leena, JD, äldre forskare, Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, Arktiska centret, Lapplands universitet
14. Hetemäki Inka, programledare, Finlands UNICEF rf
15. Hänninen Juha, överläkare, chef för Terhohemmet
16. Iivonen Esa, ledande sakkunnig, Mannerheims Barnskyddsförbund - MLL
17. Jokinen Markku, verksamhetsledare, De Dövas Förbund rf
18. Kallioniemi Arto, TD, EM, HuK, professor i didaktik, Helsingfors universitet
19. Karanki, Antti, ordförande, Trasek rf
20. Kivistö Kalevi, minister, Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf
21. Koivuranta Eija, verksamhetsledare, Väestöliitto ry.
22. Kumpula, Kristiina, generalsekreterare, Finlands Röda Kors FRK
23. Könkkölä Kalle, verksamhetsledare, Tröskeln rf
24. Laajapuro Niina, chef för människorättsarbetet, Amnesty International Finlands avdelning
25. Markkula Heli, sakkunnig, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.
26. Mattila Kaari, generalsekreterare, Förbundet för Mänskliga Rättigheter
27. Merenlahti Petri, TD, ärkebiskopens teologiska specialmedarbetare, Finlands ev. luth. kyrka
28. Nykänen Eeva, OTT, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd THL
29. Paloranta Paula, JL, VH, generalsekreterare, Centralhandelskammaren
30. Pirjatanniemi Elina, direktör, professor i statsrätt och folkrätt, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
31. Rautiainen Pauli, doktor i förvaltningsvetenskap, professor i offentlig rätt, docent i statsrätt, Tammerfors universitet
32. Sajantila Antti, LT, professor, specialist i rättsmedicin, Helsingfors universitet
33. Sasi Kimmo, VT, diplomekonom, LL.M., rådgivare
34. Shafae Hamed, servicerådgivare, Helsingfors stadskansli
35. Sulin Ida, JD,VH, jurist, Finlands Kommunförbund rf
36. Teittinen, Antti, forskningschef, docent, Förbundet Utvecklingsstörning rf
37. Tontti Jarkko, författare, JD, VH
38. Virtanen Riku, fri forskare, studerande

Mer information om Människorättscentret och människorättsdelegationen www.ihmisoikeuskeskus.fi/pa-sevenska