Hoppa till innehåll

Minska textstorlekA- Återställ textstorlek Öka textstorlekA+

Klagomål till Finlands JO

Så här fyller Ni i klagomålsblanketten
  • Fyll i alla obligatoriska fält som är markerade med en asterisk (*)
  • Motivera varför ni anser förfarandet vara lagstridigt.
Ni kan också skriva klagomålet med ett vanligt skrivprogram och kopiera in texten i blankettfälten (Ctrl+c och Ctrl+v). 
 
OBS! Blanketten kan inte memorera den ifyllda texten. Om ni lämnar sidan töms blanketten.

Vilka uppgifter ska hållas hemliga?

Klagomålsblanketten förmedlas till kansliet via internet, som är ett öppet nät. Sänd därför inga sekretessbelagda uppgifter eller annars känsliga uppgifter med vanlig e-post eller som bilagor med blanketten på nätet.
 
Sänd i stället bilagor med sådana uppgifter via den skyddade förbindelsen eller med vanlig post, trots att ni sänder själva klagomålet via nätet.

> Läs mera: Skyddad förbindelse
 
 
 
 
* = Obligatoriska fält
Klagomål till Finlands JO
Attachment size limit exceeded.

Kontaktuppgifter

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Postnummer är fem siffror
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Närmare information

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Bilagor

Högst sammanlagt 10 MB. Tillåtna filer: .pdf, .doc, docx,.txt, .odt