Framställningar 2018


Lagstiftningsförslag gällande förlängning av preskriptionstiden för arbetsbrott
23.3.2018, dnr 6954/2017 (på finska)

Ambassadens negativa beslut på visumansökan
23.3.2018, dnr 5000/2016 (på finska)
 

Polismyndighetens förfarande i samband med gripande och hållande i förvar

20.3.2018, dnr 5304/2017


Placering av fångar i omöblerade celler
5.3.2018, dnr 1276/2017 (på finska)

 
Framställningar 2017

Framställning om att ändra överklagandeförbud
7.2.2018, dnr 1792/2013 (på finska)
 
Förfrågan om tolkningen av mentalvårdslagens 22 d §
1.2.2018, dnr 2459/2016 (på finska)

 
Mentalvårdspatienter ska inte transporteras av vaktbolag
1.12.2017, dnr 3445/2016 (på finska)
 

 

29.7.2017, dnr 1640/16 (på finska)
 
  
 
8.6.2017, dnr 1487/2017 (på finska)
 
6.6.2017, dnr 2834/2016 (på finska)
 
Förordnande av förvandlingsstraff
29.5.2017, dnr 1546/2016 (på finska)
 
24.4.2017, dnr 1301/2017 (på finska)
 
Avgift för ett B-utlåtande
15.3.2017, dnr 1304/2016 (på finska)
 

Framställningar 2016
 
Fotografering av undervisningspatienter
22.2.2017, dnr 3892/2015 (på finska)

Stöd för frivilliga studier
22.2.2017, dnr 2497/2015 (på finska)
 
Framställning om gottgörelse för lagstridigt häktande
22.12.2016, Dnr EOAK/943/2016 (på finska)

Handläggning av begäran om handling i högsta förvaltningsdomstolen och ändringsbehov av offentlighetslagen
22.12.2016, Dnr 5372/2015 (på finska)

Oenhetlig betalningspraxis av läkarintyg
22.12.2016, Dnr 5589/2015 (på finska)

 
Fpa bör utan dröjsmål göra ett överklagbart beslut om nivån på tolkning
6.10.2016, Dnr 3891/2015 (på finska)
 
5.10.2016, Dnr 2382/2014 (på finska)
 
 
Bestämning av hemkommun i fråga om hälsovårdstjänster
26.8.2016, Dnr 2163/2015 (på finska)

 
Meddelande om upphävandet av kvarstad
26.8.2016, Dnr 1021/2015 (på finska)

Innehållet i ett polismeddelande
23.8.2016, Dnr 2243/2015 (på finska)
 
 

Datasäkerheten i samband med straffregisterutdrag
1.8.2016, Dnr 1412/2015 (på finska)

Anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering
26.7.2016, Dnr 902/2015 (på finska)


Praxis för konstaterande av dödsfall
26.7.2016, Dnr 836/2015 (på finska)

En förstavårdares förfarande i en undersökningssituation
26.7.2016, Dnr 1418/2015 (på finska)

Uppfyllelse av språkliga skyldigheter i webbinformation av Jubileumsfonden för Finlands självständighet
20.6.2016, Dnr 4770/2015 (innehåller beslutets bedömningsdel på finska)

Utlämnande av uppgifter ur patiensjournal till patienten
20.6.2016, Dnr 1669/2015 (på finska)

 
Framställningar 2015

Anskaffning av hjälpmedel för äldre
13.6.2016, Dnr 4361/2015 (på finska)
 
Utmätningsförrättning grundade sig inte till alla delar på lag
3.2.2016, Dnr 5106/2014 (på finska)

En fånge som nyligen förlossat hamnade att övernatta i en resecell
3.2.2016, Dnr 2465/2014 (på finska)

Indrivning av ersättning för brottsskada från den skadevållandes dödsbo
2.2.2016, Dnr 4101/2014 och 4662/2014 (på finska)

Användning av årssjälvriskkortet för ambulansresor
2.2.2016, Dnr 3866/2014 (på finska)

18.1.2016
Skatteförvaltningen fick en anmärkning och en framställning om gottgörelse av biträdande JO Sakslin
Det tog 17 månader för Skatteförvaltningen att verkställa ett beslut som Helsingfors förvaltningsdomstol fattat år 2013.
Den skatteåterbäring på över 700 000 euro som beviljats ett företag utbetalades först i medlet av april år 2015.
Biträdande JO framställde för Skatterförvaltningen och Statskontoret att företaget beviljas en gottgörelse för denna kränkning av rätten till en rättvis rättegång och effektiva rättsmedel.
Biträdande JO Sakslins beslut dnr 976/2015 (på finska).
Tilläggsuppgifter ger referendarierådet Ulla-Maija Lindström, tfn. 09 432 3355.
 
6.11.2015, Dnr 4630/2014 (på finska)
 
4.11.2015, Dnr 3721/2014 (på finska)
 
 
26.6.2015, Dnr 285/2014 (på finska)
 
 

Nödcentralsoperatörens och akutvårdarens förfarande
23.6.2015, Dnr 625/2014 (på finska)

Vårdtillbehör får inte orsaka kostnader för patienten
23.6.2015, Dnr 562/2014 (på finska)

15.6.2015
Gavs inte möjlighet att gå på toalett i fängelset
- staten ersatte kränkning av de mänskliga rättigheterna
BJO Pajuoja ansåg i två skilda beslut att fängelset inte hade behandlat klagandena med respekt för deras människovärde, när man inte på klagandenas begäran hade gett dem möjlighet att gå på toaletten. Klagandena var tvungna att uträtta sina behov på annat sätt.
I det första fallet klagade en kvinna som var på besök i fängelset. Hon befann sig i familjebesöksrummet och hon behövde gå på toaletten. Man svarade dock inte i telefonen under en halv timme. I det andra fallet var klaganden en fånge som inte gavs möjlighet att gå på toaletten medan han väntade på att ge ett urinprov i det sk. övervakningsrummet.
Pajuoja ansåg att personerna behandlats på ett sätt som kränkte deras människovärde. Han framställde att staten kompenserar dem för deras lidande. Statskontoret betalade vardera en kompensation om 500 euro.
Beslut 4854/2014, (på finska), för mer information kontakta justitieombudsmannasekreterare Anu Rita, (09) 432 3362.
Beslut 801/2014, (på finska), för mer information kontakta justitieombudsmannasekreterare Juho Martikainen, (09) 432 3378.
 
 
Granskning av advokater i fängelser
6.2.2015, Dnr 1641/2013 (på finska)
 
Ställningen för en övningspatient
9.1.2015, Dnr 1349/2013 (på finska)
 
 
 
> Alla framställningar (länken till databasen)
 

 

 
 
 
 

2019

Januari

2018

December

November

Oktober

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

2017

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

2016

December

November

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

2015

December

November

Oktober

Juli

Juni

Mars

Februari

2014

December

November

Augusti

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2013

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2012

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2011

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Januari

2010

December

Oktober

September

Augusti

Juli

Maj

April

Mars

Februari

2009

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

2008

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

Mars

2007

December

Oktober

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

2006

December

November

Oktober

September

Juni

Februari

Januari

2005

December

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

2004

December

November

Oktober

Augusti

Juni

Maj

April

2003

December

November

Oktober

April

Januari

2002

November

2001

September

Juni

April