För media

 

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om de har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Pressmeddelanden publiceras på webben på finska, svenska och engelska. Ett pressmeddelande på finska och på svenska distribueras till medierna per e-post.
Pressmeddelanden kan beställas som e-post eller RSS-flöde. Flödet kan även beställas myndighetsvis.
> RSS-tjänster

 
Pressmeddelanden i arkivet
Alla pressmeddelanden ända från året 2004 finns i

Informationen:
Informatör Citha Dahl, tfn 09 432 3352
 
Begäran av information och handlingar
Kontakta  kansliets registratorskontor
(tfn 09 4321*, ombudsman@riksdagen.fi) om du vill ha avgöranden eller annat material som inte finns på webbsidorna eller i databasen över avgöranden.
Leveranstiden är två veckor.

Bilder för media
På sidan Pressbilder finns nya, tryckbara bilder av justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen.
> Pressbilder