För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Placering av fångar i omöblerade celler

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen anser att det är problematiskt att alla celler på den isolerade avdelningen i Riihimäki fängelse är omöblerade. I cellerna på den isolerade avdelningen finns endast en madrass på golvet. Även andra fängelser har omöblerade celler på den isolerade avdelningen.

Fångar placeras på den isolerade avdelningen som disciplinstraff för att verkställa ett straff i enrum. Fångar kan också placeras i celler på den isolerade avdelningen som en säkerhetsåtgärd för observation, observation i isolering och för att hålla en fånge avskild medan en ordningsförseelse utreds. 

De situationer där fångar placeras på den isolerade avdelningen skiljer sig från varandra både vad gäller grunden för och syftet med isoleringen och man bör från fall till fall överväga i vilken typ av cell och i vilka förhållanden en fånge ska placeras i varje enskilt fall.  

Enligt BJO Pölönen kan man inte utgå från att en fånge i alla situationer kan placeras i en omöblerad cell. Biträdande justitieombudsmannen anser också att det till fängelserna borde skaffas möbler som kan ges till en fånge i cellen. Det att fångarna är tvungna att sitta på golvet och äta är inte en acceptabel människovärdig behandling. Fängelserna har olika praxis i ovan nämnda frågor.

BJO anser att det är motiverat och viktigt att Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ger fängelserna en anvisning om hur och i vilka förhållanden ovan nämnda åtgärder ska verkställas.

BJO har bett Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet att före den 1 augusti 2018 meddela vilka åtgärder ställningstagandet om anskaffningen av möbler och utarbetandet av en anvisning har föranlett. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut EOAK/1276/2017 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor, www.oikeusasiamies.fi

Mer information fås av äldre justitieombudsmannasekreterare Matti Vartia, tfn 09 432 3378