För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med JO:s årsfest

Klass 6 P i Niipperi skola (Esbo) och klass 6 C i Tahvonlahti skola (Helsingfors) segrade i kategorin för förskolor och lågstadier. Niipperi skola föreslog som ny grundläggande rättighet ”Barn har rätt att bli hörda, medan Tahvonlahti skolas förslag var ”Alla har rätt till hobbyn oberoende av familjens ekonomiska situation”.

I kategorin för högstadier segrade klass 8 H i Pyörö skola från Kuopio med två olika förslag: ”Rätt att vara sig själv” och ”Tre prov i veckan räcker till”.
Gymnasierna i Nakkila och Lieksa segrade i kategorin för gymnasier och yrkesskolor. Nakkilas förslag var ”Rätt till kostnadsfri andra stadiets utbildning”, medan Lieksas förslag var ”Könsneutralitet”.

Segrarnas pris lottades under tillställningen. Klass 6 C i Tahvonlahti skola vann huvudpriset, dvs. en resa till riksdagen med tillhörande aktiviteter för hela klassen. Grattis till segrarna!

Du kan fortfarande bekanta dig med bidragen på webbplatsen tunnenperusoikeuteni.fi/sv. Många fina förslag om viktiga saker fanns bland bidragen enligt juryn.

Tack till alla barn, ungdomar och lärare som deltog i tävlingen!