För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Skattemyndigheternas hantering av rättelseyrkanden gällande underlåtelse att anmäla inkomst från utlandet

Enligt biträdande ombudsman Maija Sakslin fanns det inget att anmärka på skattemyndigheternas hantering av de rättelseyrkanden som de skattskyldiga gjort till sin egen nackdel i fråga om undanhållen utlandsinkomst. I 56 av fallen ledde överklagandena till polisanmälan och i september 2016 hade Rikspolisstyrelsen tagit emot 28 anmälningar.

BJO Maija Sakslins beslut  5786/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Tilläggsuppgifter ger referendarieråd Ulla-Maija Lindström, tfn 09 432 3355.