För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman

Juris doktor Petri Jääskeläinen har utsetts till riksdagens justitieombudsman för mandatperioden 1.1.2018–31.12.2021.

Valet förrättades i riksdagens plenum tisdagen den 21 november. I valet fanns inga andra kandidater, eftersom Jääskeläinen var den enda som anmält intresse för uppdraget inom den utsatta tiden som gick ut den 13 november.

Petri Jääskeläinen har fungerat som riksdagens justitieombudsman även under de föregående mandatperioderna 2014–2017 och 2010–2013. Därförinnan var Jääskeläinen biträdande justitieombudsman i två perioder under åren 2002–2009.

Riksdagen utser justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen för fyra år i sänder. Innan valet förrättas gör grundlagsutskottet en bedömning av dem som anmält sig för uppdraget. Valet sker genom sluten omröstning.