För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Justitieombudsmannens tävling för barn och unga

Justitieombudsmannen arrangerade under år 2017, Finlands 100-års jubileum till ära, i samarbete med barn, ungdomar och skolor en tävling om grundrättigheter. I tävlingen fick barn och unga föreslå nya grundrättigheter. Bidrag i form av teckningar, videon och skriftliga arbeten inlämnades. Bidragen finns till påseende på www.tunnenperusoikeuteni.fi/sv.

En jury som består av justitieminister Antti Häkkänen, grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie, konståkaren Emmi Peltonen, Youtubaren Siru Aurora och rap-artisten Signmark utser segrarna. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin är juryns ordförande. Segrarna utses under justitieombudsmannens årsfest 9.2.2018. Det första klagomålet till justitieombudsmannen togs emot i februari 1920, nästan 100 år sedan.