För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Justitieombudsmannen erhöll felaktiga uppgifter – fängelsedirektör och biträdande direktör skyldiga till brott

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har konstaterat att direktören och biträdande direktören för fängelset i S:t Michel har gjort sig skyldiga till brott i tjänsten. Bägge personerna hade i mars 2016 gett en tilläggsutredning som innehöll falska uppgifter till biträdande justitieombudsmannen för utredningen av ett klagomål från en fånge. Brotten som direktören och biträdande direktören gjort sig skyldiga till är ingivande av osant intyg till myndighet och brott mot tjänsteplikt.

Det brottsliga förfarandet framkom då personalen vid fängelset i S:t Michel kontaktade justitieombudsmannens kansli efter avgörandet av klagomålet och berättade att uppgifterna som direktören och biträdande direktören uppgivit var falska. JO beslutade att inleda en förundersökning, som utfördes av centralkriminalpolisen. 

JO ansåg att direktörens och biträdande direktörens förfarande var allvarligt med tanke på JO:s laglighetskontroll. JO beslutade dock att åtal inte behöver väckas, eftersom de falska uppgifterna i detta fall inte orsakade skada för de tjänstemän som klagomålet gällde eller för den klagande.

JO gav direktören och biträdande direktören för fängelset i S:t Michel en anmärkning för de brott som tillräknades dem.  

JO Petri Jääskeläinens beslut 2809/2017 har publicerats (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information om ärendet ger referendarieråd Anu Rita, tfn 09 432 3362.