För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen betonar sakkunnigläkarens roll i försäkringsbolagens utvärderingar av ersättningsärenden enligt lagen om olycksfall inom arbetet och yrkessjukdomar.

Medicinska utredningar som tillställts försäkringsbolag bör i samtliga skeden utvärderas av sakkunnigläkare, även då klagomålet är anhängigt. Ingen del av denna utvärdering bör överföras till bolagets förmånshandläggare.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens avgörande 352/2017 har publicerats (på finska)  i sin helhet på www.ombudsman.fi

Tilläggsinformation ger referendarierådet Juha Niemelä, tfn 09 432 3356.