För en rättvis och god förvaltning

Riksdagens justitieombudsman (JO) övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Även andra som sköter offentliga uppdrag står under JO:s tillsyn.
 
JO undersöker klagomålen, inleder undersökningar på eget initiativ och gör inspektioner i ämbetsverk och anstalter.

JO övervakar särskilt att god förvaltning iakttas och att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras.
 
Petri Jääskeläinen är riksdagens justitieombudsman. Maija Sakslin och Pasi Pölönen är biträdande justitieombudsmän.

Klaga hos JO?

Man kan klaga hos JO om myndigheter eller tjänstemän eller andra som sköter offentliga uppdrag.

> Läs mera om hur man gör ett klagomål

 

 

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Tillbaka

Dröjsmål i behandlingen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd från Fpa

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen kritiserar Fpa för dröjsmål i behandlingen av fortsatt rehabiliteringsstöd. Fpa:s tjänstemän hade på grund av anhopningen av utkomstödsansökningar förflyttats till behandlingen av utkomststöd. Detta försenade i sin tur behandlingen av förmånsansökningar.

 

Klagandes ansökan var anhängig i 11 veckor innan åtgärder vidtogs. Behandlingstiden på 20 veckor förorsakade ett två månader långt utbetalningsavbrott. Klaganden var tvungen att ansöka om utkomststöd på grund av avbrottet.

 

BJO Pasi Pölönens avgöranden 2346/2017 och 1770/2017 har publicerats (på finska) i sin helhet på www.ombudsman.fi.

 

Tilläggsinformation ger notarie Eeva-Maria Tuominen, tfn 09 432 3395.