Broschyren för klaganden

Broschyren Klaga hos JO? innehåller information för den som vill lämna in ett klagomål hos JO. Den kan laddas ner eller skrivas ut från de nedanstående länkerna. Den innehåller också blanketten för klagomålet.

 
Tryckt broschyr:
 
svenska (pdf)