Bilagor till klagomålet

Bifoga gärna sådana dokument som stöder klagomålet. Om klagomålet gäller ett myndighetsbeslut, ber vi Er bifoga beslutet eller en kopia av det.
Bilagorna returneras till Er senare.

Bilagans storlek

Till ett elektroniskt klagomålet kan Ni bifoga bilagor med en sammanlagd vikt om högst 10 Mt.

Bilagor kan också sändas per e-post på adressen:
omdusman@riksdagen.fi

Sekretessbelagda och känsliga uppgifter

Om bilagorna innehåller uppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda, ber vi Er sända dem via riksdagens skyddade förbindelse.

Skyddad e-post: https://turvaposti.eduskunta.fi/?langf=sv
Mottagare:ombudsman@riksdagen.fi = SKRIV UPP ADRESSEN, e-postblanketten upprepar den inte.

Med posten:

Bilagor kan också skickas med vanlig post, trots att själva klagomålet sändas via nätet.
Adress: Justitieombudsmannens kansli, 00102 Riksdagen.