Avgöranden på webben

På webben publiceras JO:s avgöranden som antingen är av rättsligt eller allmänt intresse.Avgöranden har lagts ut på webben från år 2001, på finska eller svenska beroende på originalspråket.

Ur avgörandena har avlägsnats uppgifter som är sekretessbelagda och anses vara onödiga. Avlägsnad text har markerats med streck [---]. Personnamn har vanligen ersatts med initialer.

Sök avgöranden

Du kan söka avgöranden genom 'Sök avgöranden' till vänster på sidan.
Klicka på länken 'Detaljerad sökning' för att komma till sökmenyn.

> Nyaste avgöranden (öppnas i ett nytt fönster)

 

 
 
Avgöranden på webben
Från 1.6.2010 datum = publiceringsdag

Om länken fungerar inte, sök avgörandet via "Sök avgöranden" -funktion.
T.ex.: 1234/2010 och tryck på "Sök"-knappen.

 

Februari

Sydvästra Finlands polisinrättningens förfarande
21.2.2018, dnr 759/2017 (på finska)
 

Inspektion: Psykosociala rehabiliteringsenheten i Pitkäniemi sjukhus (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 1050/2016 (på finska)
 

Inspektion: Esbo stads tillnyktringsstation (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 1606/2017 (på finska)
 

Oanmäld inspektion: Den psykiatriska avdelningsvården vid Vasa centralsjukhus, ansvars- och serviceområdet för psykiatri (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 2148/2017
 

Oanmäld inspektion: Leivola bostäder, boenddenheten i Sotkamo för personer med funktionsnedsättning (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 1193/2017 (på finska)
 

Inspektion: Eskoos samkommun för socialtjänster (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 2398/2017 (på finska)
 

Oanmäld inspektion: Förvarsenhet i Krämertsskogs förläggning (inspektionsprotokoll)
21.2.2018, dnr 6966/2017 (på finska)
 

FPAs förfarande i en grovt handikappad persons rehabiliteringsärende
21.2.2018, dnr 3733/2017 (på finska)
 

Frågan om jäv för regionförvaltningsöverläkare och överinspektor
7.2.2018, dnr 355/2017 (på finska)
 

Handläggning av begäran om handling och avgörande av ett förvaltningsärende
7.2.2018, dnr 3377/2017 (på finska)
 

Missförhållanden i integrationsutbildningen och att uträtta ärenden på svenska
7.2.2018, dnr 3615/2017 (på finska)
 

Inspektion: Förvaringslokaler samt transporter för frihetsberövade personer i Helsingfors tingsrätt (inspektionsprotokoll)
7.2.2018, dnr 5560/2017 (på finska)
 

Utnämning till tjänsteförhållande
7.2.2018, dnr 3992/2017 (på finska)
 

Oanmäld inspektion: Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, boendeenheten Sirkunkuja (inspektionsprotokoll)
7.2.2018, dnr 1191/2017 (på finska)
 

Placering av telefon för fångar
7.2.2018, dnr 2774/2017 (på finska)
 

Hörande av ban om skolans semestertider
6.2.2018, dnr 6195/2017 och 6196/2017 (på finska)
 

Behandling av förvaltningsklagan och utsökningsindrivning
5.2.2018, dnr 3949/2016 (på finska)

Januari

Oanmälda inspektioner av vissa förhandsröstningsställen i Sibbo, Träskända, Mäntsälä, Hyvinge, Vichtis, Lojo och Grankulla (inspektionsprotokoll)

26.1.2018, dnr 166/2018 (på finska)

 

Förfarandet då tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården ger utlåtanden

17.1.2018, dnr 5315/2016 (på finska)

 

Rätten att få en översättning av ett beslut som fattas enligt utlänningslagen
10.1.2018, dnr 5223/2016 (på finska)

 

Brister i Skyddspolisens svenskspråkiga information
10.1.2018, dnr 5513/2016
 

En oanmäld inspektion: Annala-enheten för serviceboende för barn vid Stiftelsen Rinnehemmet (inspektionsprotokoll)
9.1.2018, dnr 6006/2017 (på finska)
 

Regionalförvaltningsverkets förfarande vid behandling av förvaltningsklagan
9.1.2018, dnro 6433/2016 (på finska)
 

En oanmäld inspektion: Turva-rehabiliteringsenheten för utvecklingsstörda vid Stiftelsen Rinnehemmet (inspektionsprotokoll)
9.1.2018, dnr 5794/2017 (på finska)

 

December

Avbrytande av integrationsutbildning
21.12.2017, dnr 4842/2017 (på finska)
 

Tingsrättens wc-utrymmen som är lämpliga för personer i rullstol
21.12.2017, dnr 339/2017 (på finska)

Utvecklingsstört barns rättighet till utevistelse under en undersökning
21.12.2017, dnr 4563/2016 (på finska)

Överlämnande av rättegångshandlingar och permission
21.12.2017, dnr 5673/2016 (på finska)
 

Grundtrygghetsnämndens förfarande gällande måltidsavgifter
21.12.2017, dnr 6675/2016 (på finska)
 

Anhörig fick inte meddelande om dödsfall
21.12.2017, dnr 5186/2017 (på finska)
 

Karaktären och innehållet i häradsfogdens utlåtande
21.12.2017, dnr 6299/2016 (på finska)
 

Utkomststödets kund har rätt att lita på riktigheten i myndighetens instruktioner
21.12.2017, dnr 5626/2017 (på finska)
 

Universitetets rekrytering av forskningsdoktor
21.12.2017, dnr 1404/2017 (på finska)
 

En begäran om flyttning till ett annat psykiatriskt sjukhus ska behandlas på behörigt sätt
19.12.2017, dnr 6750/2016 (på finska)

Livsmedelstillsynsrapporternas publicering på båda nationalspråken
19.12.2017, dnr 3855/2016

Rastning av häktad personer som beordrats avskildhet
19.12.2017, dnr 6446/2016 (på finska)

Att komma till tals med fängelsedirektören
19.12.2017, dnr 4991/2017 (på finska)

Innehållet i tullaboratoriets forskningsrapport
19.12.2017, dnr 5676/2016 (på finska)
 

November

 
23.11.2017
JO gav fyra beslut (på finska) om röstningsställens tillgänglighet och tryggande av valhemlighet:
- Ordnandet av förhandsröstningen i Kyrkslätt (dnr 2439/2017), i Nurmijärvi (dnr 2440/2017) och i Tusby (dnr 2441/2017)
- Röstningsutrymmets tillgänglighet och åtkomlighet i Kolari (dnr 2622/2017)
 
21.11.2017, dnr 2777/2016 och 4655/2017 (på finska)
 
21.11.2017, dnr 2637/2017 (på finska)
 

Behandlingstiden för ansökan om befrielse från studier
15.11.2017, dnr 2814/2017 (på finska)
 

Behandlingen av medicinsk tilläggsutredning i försäkringsbolag
14.11.2017, dnr 352/2017 (på finska)
 

Fånge fick inte julkort med Bandidos MC:s symbol
9.11.2017, dnr 58/2017 (på finska)
 

Felaktig anteckning om sekretess i handlingar om bilskatt
9.11.2017, dnr 4188/2016 (på finska)
 

Avtal om upphandling av personlig assistans
9.11.2017, dnr 5170/2016 (på finska)
 

En fånges klädsel under besök utanför fängelset
9.11.2017, dnr 4702/2016 (på finska)
 

Beaktande av nettoinkomst i utkomststödsberäkning
9.11.2017, dnr 5044/2017 (på finska)
 

Familjeåterföreningar bör förberedas systematiskt
9.11.2017, dnr 4300/2017 (på finska)
 

Inspektion: Vasa fängelse (inspektionsprotokoll)
9.11.2017, dnr 2705/2017 (på finska)
 

8.11.2017, dnr 1089/2016 (på finska)
 

Kan myndigheten besvara kundens förfrågan anonymt?
8.11.2017, dnr 6205/2016 (på finska)
 

Ojämlik behandling på basis av hemort i fråga om avgifter vid hälsovårdscentral
8.11.2017, dnr 4122/2016 (på finska)
 

Konsumenttvistenämndens behandlingstider
8.11.2017, dnr 4079/2017 (på finska)
 

Utsökningsverkets förfarande i en redovisning
8.11.2017, dnr 4943/2016 (på finska)
 

En arbetstagares yttrandefrihet
8.11.2017, dnr 3092/2016 (på finska)
 

Förundersökningsbeslut
8.11.2017, dnr 3430/2017 (på finska)
 

Tillståndsärendets behandlingstid vid magistraten och givandet av uppskattningen om när ett beslut kommer att ges
8.11.2017, dnr 3717/2016 (på finska)
 

7.11.2017, dnr 6254/2016 (på finska)
 
23.10.2017, dnr 2455/2016 (på finska)
 
5.10.2017, dnr 1154/2016 (på finska)
 
5.10.2017, dnr 4481/2017 (på finska)
 
5.10.2017, dnr 5641/2015 (på finska)
 
5.10.2017, dnr 5242/2016 (på finska)
 
 
3.10.2017 , dnr 3485/2017
Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett sitt beslut i 9 klagomål som gällde uppskovet av utnämning till justitiekansler, själva utnämningsbeslutet, förfarandet i beslutsfattandet samt vikariearrangemanget av justitiekanslerns uppgifter. I ärendet framkom ingenting sådant som justitieombudsmannen kunde eller hade skäl att ingripa i.
Tilläggsinformation ger informatör Citha Dahl, tfn 09 432 3352.
 
 
September
 

En oanmäld inspektionsbesök: Solviks grupphem
28.9.2017, dnr 4378/2017 (på finska)

Stadens arrangemeng av religionsundervisning
28.9.2017, dnr 3469/2016 (på finska)

En myndighet informerade på fel språk
28.9.2017, dnr 2705/2016

 
 
Behandlingen av förfrågningar i församlingen
28.9.2017, dnr 2487/2016 (på finska)
 

Placering av rörelsehindrad fånge
28.9.2017, dnr 2871/2016 (på finska)

Polisens förfarande vid fotograferingsförbud
28.9.2017, dnr 1944/2016 (på finska)

Magistratens behandling av anmälan som gäller en förfrågning och behovet av intressebevakning
28.9.2017, dnr 3267/2016 (på finska)

Domstolarnas tillvägagångssätt äventyrar offentlighetsprincipen
27.9.2017 dnr 1473/2016 (på finska)Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser i sitt avgörande att domstolarna tillämpar vissa tillvägagångssätt för att delge uppgifter från sitt ärendehanteringssystem som äventyrar offentlighetsprincipen. 
Till exempel Oikeustoimittajat ry ("Rättsreportrarna rf") har fäst uppmärksamhet vid vissa frågor som behandlas i JO:s beslut. JO föreslår att justitieministeriet justerar och preciserar offentlighets- och personuppgiftslagen.
Tilläggsinformation ger referendarierådet Pasi Pölönen, tfn 09 432 3345.

 
25.9.2017, dnr 2802/2017 (på finska)
 
25.9.2017, dnr 4661/2016 (på finska)
 
Augusti
 
25.8.2017, dnr 2474/2016 (på finska)
 
Sekretessbelagda uppgifter i en utredning om barns förhållanden
2.8.2017, dnr 2831/2016 (på finska)
 
1.8.2017, dnr 3473/2017 (på finska)
 
Juli
 
 
31.7.2017, dnr 1790/2016 (på finska)
 
17.7.2017, dnr 2404/17 (på finska)
 
12.7.2017, dnr 1825/2016 (på finska)
 
11.7.2017, dnr 2159/2016
 
10.7.2017, dnr 3689/2016 (på finska)
 
6.7.2017, dnr 1509/2016 (på finska)
 
5.7.2017, dnr 1554/2016 (på finska)
 
4.7.2017, dnr 3005/2017 (på finska)
 
Juni
 
29.6.2017, dnr 1640/2016 (på finska)
 
27.6.2017, dnr 2879/2017 (på finska)
 
27.6.2017, dnr 2225/2017
 
27.6.2017, dnr 3919/2017 (på finska)
 
21.6.2017, dnr 2236/2016 (på finska)

Ordnandet av avgiftsbelagd musiklekskola i daghem
20.6.2017, dnr 5754/2016 (på finska)

 
15.6.2017, dnr 2282/2015 (på finska)
 
Hörande av barn vid Finlands utlandsbeskickningar
15.6.2017, dnr 1088/2016 (på finska)
 
9.6.2017, dnr 63/2017 (på finska)
 
9.6.2017, dnr 4068/2016 (på finska)
 
8.6.2017, dnr 1487/2017 (på finska)
 
6.6.2017, dnr 2834/2016 (på finska)
 
Maj
 
Vårdtillbehör som uteslutits ur avgiftsfri vårdtillbehörsdistribution i Uleåborg
30.5.2017, dnr 669/2016 (på finska)
 
Besvarande av en begäran om utlämnande av handlingar
29.5.2017, dnr 1181/2016 (på finska)

Anmärkning till Migrationsverket för behandlingstiden
29.5.2017, dnr 1689/2017 (på finska)

Inspektioner inom socialvårdens boendeserviceenheter för funktionshindrade
29.5.2017, dnr 628/2017 (på finska)

Universitetet behandlade inte en begäran om information vederbörligt
29.5.2017, dnr 1210/2016 (på finska)

Migrationsverkets lagstridiga förfarande i behandlingen av en asylansökning
29.5.2017, dnr 1706/2016 (på finska)

Kommuntillhörighetens betydelse i valet av hyresgäster
29.5.2017, dnr 3137/2016 (på finska)

Förhöjningen av självriskandelen för färdtjänster enligt lagen om funktionshinderservice
29.5.2017, dnr 1463/2016 (på finska)

Uppföljningen av färdtjänsternas användning
29.5.2017, dnr 2580/2016 (på finska)

Svenska språkets synlighet i Migrationsverkets verksamhet
24.5.2017, dnr 1102/2016

Beslutsförfarandet i ett ärende om färdtjänster
24.5.2017, dnr 716/2017 ja 741/2017 (på finska)

Försummelse av beslutsfattande inom social- och hälsovården
24.5.2017, dnr 1362/2016 (på finska)

Begränsandet av grundläggande rättigheter i socialserviceenheter som erbjuder vård och omvårdnad samt omsorg
24.5.2017, dnr 699/2016 (på finska)

Förverkligandet av assistensbesök i en boendeserviceenhet
24.5.2017, dnr 1319/2016 (på finska)

Uppbäring av klientavgifter för skoltransport av handikappat barn
24.5.2017, dnr 760/2016 (på finska)

Ordnandet av service som stöder färdtjänst och möjligheten att röra sig
24.5.2017, dnr 202/2016 (på finska)

 
22.5.2017, dnr 1206/2016 (på finska)
 
19.5.2017
Helsingfors betalade 5200 euro i gottgörelse för försummelse av sysselsättningsskyldighet
Helsingfors stad utbetalade, enligt biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas förslag, 5200 € i gottgörelse samt förseningsränta till en klagande. Grunden för gottgörelsen var försummelse av sysselsättningsskyldighet.
Klagande hörde till åldersgruppen 57-60 åringar och hen hade erhållit under maximal tid dagpenning från arbetslöshetskassan. I denna situation borde staden ha ordnat möjlighet att arbeta för en tidsperiod på sex månader. Hen borde ha fått inleda arbetet då rätten till inkomstrelaterad dagpenning tog slut. Staden ordnade med sysselsättningsmöjlighet först fem månader senare.
Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut dnr 576/2016 har publicerats i sin helhet (på finska) på webbsidan http://www.ombudsman.fi/.
Mera information ger referendarieråd Juha Niemelä, tfn p. 09 432 3356
 

Behandlingstiden vid åtalsprövning
15.5.2017, dnr 1200/2016 (på finska)

Brister i ekonomi- och skuldrådgivningen
15.5.2017, dnr 1245/2016 (på finska)

Undersökning av enskilda klagomål vid Finansinspektionen
15.5.2017, dnr 1252/2016 (på finska)

Samägares ställning vid försäljning av utmätt fastighet
15.5.2017, dnr 1173/2016 (på finska)

Regionalförvaltningsverket gav en bestämmelse angående vårdgarantin för munvård till fel kommun
15.5.2017, dnr 1009/2016 (på finska)

Antecknande av motiveringar i permissions beslut
15.5.2017, dnr 618/2016 (på finska)

11.5.2017, dnr 2529/2015 (på finska)
 
10.5.2017, dnr 2588/2016 (på finska)
 
9.5.2017, dnr 745/2016 (på finska)
 
Polisinrättningens vägran om att lämna ut en handling
5.5.2017, dnr EOAK/6171/2016 (på finska)
 
April
 
7.4.2017, dnr 2164/2017 (på finska)
 
Mars
 
 
Utlåtanden om frigivning av livstidsfångar tog för länge
Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja gav Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltning en anmärkning för lagstridigt förfarande. Centralförvaltningen ger Helsingfors hovrätt utlåtanden i ärenden som gäller villkorlig frigivning av livstidsdömda fångar. Det tog i genomsnitt ett och ett halvt år att lämna dessa utlåtanden. Med tanke på ärendets natur är en så lång behandlingstid inte godtagbar. En långsam process kan också påverka det verkliga frigivandet. Ärendena har inte behandlats utan oskäligt dröjsmål på det sätt som lagen förutsätter.
Beslut
1300/2016 har publicerats på nätsidan, tilläggsinformation ger referendarierådet Anu Rita, tfn 09 432 3362.
 
17.3.2017, dnr 458/2016, 566/2016, 617/2016, 939/2016, 941/2016, 1150/2016, 1225/2016, 1603/2016 och 1804/2016
(på finska)
 
Anteckning av postadress i befolkningsregistret
15.3.2017, dnr 445/2016 (på finska)

Hälsovårdscentralen ansvarar för patienternas läkemedel på bäddavdelningen
15.3.2017, dnr 148/2016 (på finska)


Naken fånge placerades i observation och fastspändes i galler
13.3.2017, dnr 346, 347, 349 och 366/2016 (på finska)
 
 
9.3.2017
Polisen agerande då demonstranter placeras i polisbilen
Två demonstranter som representerade motsatta ideologiska grupperingar placerades i samma polisbil på självständighetsdagen 2016 i Helsingfors. Som en följd av detta inträffade en misshandel i polisbilen.
Biträdande justitieombudsmannen (BJO) Jussi Pajuoja anser att polisens verksamhetskedja, informationsgång och anvisningar splittrades i den komplicerade situationen. Polisen borde förbereda sig genom att vara förutseende och medveten om problemområdena, eftersom situationerna förändras snabbt i dylika stora massevenemang. Alla situationer kan inte undvikas, men till exempel avbrott i informationsgången avvärjs genom att i realtid anteckna orsakerna till frihetsberövande.
BJO fäster Helsingforspolisens uppmärksamhet vid övervakningen och klarläggandet av orsakerna till att personer berövats sin frihet. Uppmärksamhet bör också fästas vid informationsgången i polisiära specialsituationer.
Beslut nr 6321/2016 (på finska) har publicerats på
www.ombudsman.fi, tilläggsinformation ger äldre JO-sekreterare Kristian Holman, tfn 09 432 3368.
 
 
3.3.2017, dnr 696/2017 (på finska)
 
 

Kundservicen i besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
23.2.2017, dnr 1292/2016 (på finska)

En magistrats förfarande då den utredde behov av intressebevakning
23.2.2017, dnr 683/2016 (på finska)

22.2.2017, dnr 3715/2016 (på finska)
 

Oberättigat dröjsmål i ett ärende om invalidpension
22.2.2017, dnr 861/2016 (på finska)

Vårdslöshet i behandlingen av sjukpenning
22.2.2017, dnr 5038/2015 (på finska)

Dröjsmål i behandlingen av studiestödsklagomål
22.2.2017, dnr 3503/2015 (på finska)

Att söka sig till sametingets vallängd
22.2.2017, dnr 1784/2015 (på finska)

Arbetspensionsanstaltens och Fpa:s samarbete i ett rehabiliteringsärende
22.2.2017, dnr 649/2015 (på finska)


Björneborgs brigad förbjöd beväringar att intervjuas
21.2.2017, dnr 1113/2016 (på finska)

Säkerheten vid försvarsmaktens lagring av sprängämnen
21.2.2017, dnr 5377/2015 (på finska)
 
Albinismpatienters rätt till likvärdiga och tillräckliga hälsovårdstjänster
21.2.2017, dnr 3382/2015 (på finska)

Ersättning för kostnader i samband med anställning av personliga assistenter
21.2.2017, dnr 5658/2015 (på finska)
 
Översyn av specialomsorgsprogram
21.2.2017, dnr 107/2016 (på finska)
 
En äldre person rakades skallig på grund av brister i vården
21.2.2017, dnr 4687/2015 (på finska)

Tjänster enligt specialomsorgslagen ska basera sig på ett specialomsorgsprogram
21.2.2017, dnr 116/2016 (på finska)
 
Avgifter som enligt handikappservicelagen uppbärs i serviceboende
21.2.2017, dnr 4709/2015 (på finska)

Lagligheten i ARAs hyresbestämning
21.2.2017, dnr 4181/2015 (på finska)


Hemvårdsklientens rätt att välja hälsostation
20.2.2017, dnr 4761/2015 (på finska)

Behandlingstiden för arbetskraftspolitiska utlåtanden
20.2.2017, dnr 2277/2015 (på finska)

 
Beslutsfattande av klientavgifter för personer med funktionsnedsättning
20.2.2017, dnr 3307/2015 (på finska)

Försummelse i behandling av rättelseyrkande
20.2.2017, dnr 4096/2015 (på finska)
 
Ersättning för kostnaderna för företagshälsovård
20.2.2017, dnr 1122/2015 (på finska)

Karens utfärdad av arbets- och näringsbyrån
17.2.2017, dnr 764/2015 (på finska)
 
1.2.2017, Dnr 5971/2016 (på finska)
 
Januari
 
26.1.2017, Dnr 4397/2016 (på finska)
 
26.1.2017, Dnr 4976/2016 (på finska)
 
20.1.2017, Dnr 4861/2015 (på finska)
 
11.1.2017, Dnr 131/2016 och 1152/2016 (på finska)