Hundra år av rättsskydd Hundra år av rättsskydd

Riksdagens justitieombudsman (JO) firar sitt hundraårsjubileum i år. Ända sedan ämbetet inrättades har JO funnits till för oss alla. JO:s uppgift är att trygga allas rättsskydd i samhället. JO och de biträdande justitieombudsmännen övervakar att alla offentliga aktörer följer lagen och fullföljer sina skyldigheter mot varje individ.

JO följer med vad som händer i samhället från första parkett – JO känner till de grövsta fallen av dålig behandling och missbruk. JO har alltid varit särskilt intresserad av att värna om de svagaste i samhället: barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Antalet klagomål ökar hela tiden. Detta innebär också att arbetsmängden ökat.

Vem som helst kan lämna in ett klagomål till JO. Det går snabbt och kostar inget. Klagomålet kan du formulera fritt. På den här sidan finns information om jubileumsåret och också anvisningar för hur du lämnar in ett klagomål.

Jubileumsårets turné Jubileumsårets turné

Obs! Corona-viruset kan förorsaka förändringar och annulleringar.

Kan JO hjälpa dig? Kom och träffa oss under vår turné!

Får äldre personer god vård och omsorg? Finns det tillräckligt med personal i daghemmen? Hur beaktas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning? Hur behandlas frihetsberövade personer?

I samband med inspektioner arrangeras evenemang för allmänheten runt om i Finland. Under evenemanget presenteras JO-kansliets verksamhet med fokus på evenemangets specialtema. Mer information om evenemangets karaktär och innehåll publiceras senare.

 

Våren 2020

Joensuu(inställd)

Tema: Äldre personers rättigheter
Tid: torsdagen 12.3.2020 kl. 17-19
Plats: Joensuu huvudbibliotek, Muikku-salen

Kouvola (förflyttad till senare tidpunkt)

Tema: Beväringarnas rättigheter
Tid: tisdagen 21.4 kl. 16-18
Plats: Kouvola-huset, Honka-salen

Åbo (inställd)

Tema: Patientens rättigheter och övervakning av hälsovården
Tid: tisdagen 26.5.2020 kl. 17-19
Plats: Åbo stadsbibliotek, Studio-salen

 

Hösten 2020

Vasa (inställd)

Tema:
Tid:
Plats:

Uleåborg

Tema:
Tid:
Plats:

Villmanstrand

Tema:
Tid:
Plats:

Rovaniemi (inställd)

Tema:
Tid:
Plats:

Jubileumsårets bok Jubileumsårets bok

Jubileumsårets bok

Jubileumsårets bok har publicerats

I början av 2020 publicerades verket Eduskunnan oikeusasiamies 1920-2020, Sata vuotta laillisuusvalvontaa ja oikeusturvaa att publiceras. Verket är en sammanställning av JO:s hundraåriga historia och vändpunkterna i den. Verket har skrivits av juris doktor Markus V. Kari, juris doktor Jukka Lindstedt och rättsjournalisten Susanna Reinboth. Du kan köpa boken via Edita, ladda ner den som pdf eller låna den från närmsta bibliotek.

Evenemang i Infocentrum Evenemang i Infocentrum

Obs! Evenemangen är inställda p.g.a. Corona-viruset 

Adress: Arkadiagatan 3, Helsingfors
 

ti 2.4 kl. 9-12 / Nationella besöksorganet OPCAT

ti 21.4 kl. 9-12 / Rättigheter för funktionsnedsatta personer 

to 23.4 kl. 12-15 / Rättigheter för äldre personer

må 27.4 kl. 12-15 / Barns rättigheter

Sociala medier Sociala medier