Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Vid beredning av ministerbesök bör även förutseende av uppmärksammanden ingå

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen framställer att det bör sammanställas anvisningar för förutseende av uppmärksammanden som förlämnas ministrarna.

- Förutseendet bör vara en regelmässig del vid beredningen av ministrarnas besök, anser Jääskeläinen. Då kan besökets objekt informeras vid behov om begränsningar gällande uppmärksammanden.

Justitieombudsmannen fäste uppmärksamhet vid ärendet i samband med utredningen av klagomålet gällande justitieminister Anna-Maja Henrikssons och försvarsminister Carl Haglunds förfarande.

Klagomål gällande ministrarnas fadderrenar och gåvor

På hösten 2014 mottog minister Haglund och minister Henriksson i samband med sina Lapplandsresor fadderrenar. Minister Henriksson fick dessutom en yllesjal och ett smycke.

Den klagande misstänkte att man genom gåvorna strävade att påverka behandlingen av lagstiftningsärenden gällande samer.

- Överlämnandet av fadderrenarna är en symbolisk handling, då det inte är frågan om överföring av äganderätten till djuret, utan om att utse det och om rätten till dess uppföljning, konstaterar Jääskeläinen.

Värdet för sjalen och smycket som minister Henriksson fick var cirka 500 euro. De är jämförelsevis dyrbara, men enligt justitieombudsmannen dock typiska presentartiklar.

Enligt justitieombudsmannens uppfattning riskerade inte mottagandet av gåvorna förtroendet för opartiskheten och sakligheten i ministrarnas verksamhet.

Överraskande gästvänlighet kan vara problematisk

När klagomålet utreddes fäste JO sin uppmärksamhet vid det att ministrarna kan överraskande hamna i samband med sina besök och möten i situationer, då man vill ge dem en gåva eller en annan förmån. Den mer exakta typen av uppmärksammande som minister Henriksson fick framkom först på plats och överlämnandet av fadderrenen var en överraskning för minister Haglund och en vägran skulle ha varit mycket kränkande.

- Lämpligheten för mottagandet av en gåva eller annan förmån måste övervägas i överraskande situationer på samma sätt som annars, men snabbare och eventuellt med mindre kunskap, än om det hade varit möjligt att göra i förväg, konstaterar Jääskeläinen.

Vid överraskande tillfällen kan man till exempel inte kontrollera om parten som erbjuder gästvänlighet har kontakter till ministerns tjänsteåligganden och om gåvan kan godkännas. För ministern kan det även förekomma en social belastning, att vägran att motta uppmärksammandet anses kränkande.


Förutseende av uppmärksammanden ska vara en del av förberedelserna vid besök

Justitieombudsmannen föreslår för statsrådets kansli för bedömning, att det ska ingå i till exempel Ministers handbok anvisningar om förutseende av eventuella uppmärksammanden till ministrarna.

Förutseendet ska vara en del av förberedelserna vid ministrarnas besök. Då görs en situationsbedömning enligt vilken besöksobjektet informeras vid behov om eventuella begränsningar i anslutning till uppmärksammanden.

Genom förutseende och förhandsinformation kan det undvikas att ministern tar emot en olämplig gåva på grund av bristfällig information.

Å andra sidan kan sålunda även en sådan situation undvikas att ministern är tvungen att vägra ett uppmärksammande som överlämnas till honom eller henne på plats.

- I vissa fall kan det finnas anledning att ministrarna låter helt bli att ta emot gåvor, anser Jääskeläinen. En sådan situation kan vara till exempel då ministern ska fatta ett beslut om någon förmån gällande det besökta objektet.


Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 4630/2014 i sin helhet (på finska).
Mer information fås av referendarieråd Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.