Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Utlänningspolisen i Helsingfors begränsade EU-medborgares rätt att resa till valfritt EU-land

Biträdande JO ger en anmärkning för lagstridig avvisning

17.6.2009

Biträdande JO Jukka Lindstedt ger utlänningspolisen i Helsingfors en anmärkning för lagstridigt förfarande. Utlänningspolisen hade inte låtit EU-medborgare resa till det EU-land som de önskade.

EU-medborgarna hade avvisats från Finland. Utlänningspolisen hade emellertid inte gett dem deras pass eftersom de inte ville resa till sitt hemland utan till ett annat EU-land. Enligt utlänningslagen har EU-medborgare rätt att frivilligt lämna landet under minst en månads tid efter avvisningsbeslutet. Polisen kan då inte begränsa deras rätt att i enlighet med EU-direktivet röra sig fritt inom EU.

Biträdande JO påpekar att utlänningspolisen misstolkade utlänningslagen och EU-direktivet då den ansåg att avvisade personer frivilligt får resa endast till sitt hemland.

En omständighet som minskar det klandervärda i utlänningspolisens felaktiga handlande är enligt biträdande JO:s åsikt att Utlänningsverket (numera Migrationsverket) i sitt beslut konstaterade att EU-medborgarna skulle avvisas uttryckligen till sitt hemland.

Biträdande JO:s avgörande dnr 1657/4/07 (på finska)

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Jari Pirjola,
tfn (09) 432 3361.